Perişan (Şu Zalim Gurbet) – Ali Kızıltuğ


Şu zalim gurbet çıktı çıkalı
Sulu tarla ile bahçe perişan
Gelin oğlum da neler gediyor
Oğlu memur olmuş baba perişan

Çektiğim çileler de haddini aştı
Köyüm viran olmuş görenler şaştı
Goyunu guzuyu da bırakan kaçtı
Garı hanım oldu ama anam perişan

Sana ne diyeyim yavrum gurbette evin
Söyletme Ali’yi yara çok derin
İneğin göğsünü kör etti gelin
Acından öliyi dana perişan

Naylon çıkınca kayıp oldu dolaklar
Kara günde nice oluyı ki sabahlar
Harab olmuş altlı üstlü gonaklar
Baykuşun sesinden köyler perişan

Gecegondu yapan da silaya düşman
Gendi efendi olmuş garı çok şişman
Gayrı bundan sonra hiç beni sorman
Aşıklardan dertli Ali perişan

Ali Kızıltuğ
Sivas

Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek, Ötüken Neşriyat A.Ş. Basımevi, Yayın Numarası: 91, Kültür Serisi: 7, 1975 (İkinci Basım), sayfa 249-250

Karşıki Tarlanın Ekini Seyrek – Ali Kızıltuğ


Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş nazlı yar yardıma gidek
Dedimki sevdiğim benim olursan
Dediki sevdiğim barabar gidek

Başına bağlamış oyalı yazma
Yazmanın etrafı gülünen dizme
Mevlayı seversen elinen gezme
Elinen gezersen ar gelir bana

Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibine karanfil ekme
Mevlayı seversen hışmınan bakma
Hışmınan bakarsan zor gelir bana

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.362)
(Ali Kızıltuğ derleyen bilgisiyle)

Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş sevdiğim yardıma gidek
Dedim ki sevdiğim benim olursa
Dedi ki sevdiğim barabar gidek

Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibinde karanfil ekme
Gurban olam dilber hışmınan bakma
Hışmınan bakarsan ar gelir bana

Ali Kızıltuğ
Kangal

Uzunhava. Sivas, Kangal’a aittir. Ali Kızıltuğ tarafından derlenmiştir.

Dam Üstünde Çul Serer – Ali Kızıltuğ


Dam üstünde çul serer
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Bilmem bu kimi sever
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Bunun bir sevdiği var
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Günde on çeşit giyer
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)

Onu (Şunu) bana verseler
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Cihana bildirseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Gitsem yarin yanına
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Sabahtan öldürseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)

Ağ taşı kaldırsalar
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Yılanı öldürseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)
Küçükten yar seveni
(Loylu da yar leyli de yar loy loy loy)
Cennete gönderseler
(Halelim nenni de gınalım nenni de)
(Belalım nenni de nenni)

Ali Kızıltuğ
Divriği

Yücel Paşmakçı tarafından derlenmiştir. Rept. No: 646

Nerdesin (Karakışı Bahar Eden) – Ali Kızıltuğ


Karakışı bahar eden vefasız
Çiğdem çiçek açtı hani nerdesin
Koyunlar kuzuladı dağlar yeşerdi
Derelerde su coş etti nerdesin

Bana inan ettin daim kahrını
O da söndürmedi gönül arını
Geldi yabancılar sordu halımı
Ölümlerden döndüm hani nerdesin

Gurbet ele gidip gelen gayet çok
Kime sordu isem seni gören yok
Aha bugün aha yarın gelen yok
Gözlerimde fer kalmadı nerdesin

Kızıltuğ’um der ki o günler geçti
Felek tırpan aldı sinemden biçti
Simsiyah saçlara çok aklar düştü
Aha ömrüm geçti hani nerdesin

Ali Kızıltuğ
Divriği

Kırat Bu Dağları Aşmalı – Ali Kızıltuğ


Kırat bu dağları aşmalı bugün
Dostun ellerine (ömrüm) düşmeli bugün
Varm dost eline bir sual edem
Yarinen devranım sohbetim bugün
Nenni nenni nenni gül nenni nenni

Açılsın laleler açılsın güller
Güllerin dalında (ömrüm) ötsün bülbüller
Hele nenni nenni de nenni dost nenni
Nenni nenni nenni gül nenni nenni

Şu gurbeti icad eden onmasın
Ay doğsun üstüne (ömrüm) güneş doğmasın
Vursun felek sillesini kalkmasın
Hele nenni nenni de nenni dur nenni

(Geçiş)
Aç kolların semah eyle
Dem-i devrana dönsün
Gülüm nenni nenni de nenni
Hele nenni de dur eylen

Gahi bülbül gahi güller
Ağladıkça verem eder
Ben bülbülüm aşk deseler
Dem-i devran kılar öter
Hele nenni nenni de nenni

Dost can yoldan dur
Ayrılanlar eğlen dur
Eğlen dur dinlen dur
Aç kolların iki taraf ırgalan
Gülüm nenni nenni de nenni
Canım nenni nenni de nenni

Ahuzar elinden coş eden dilber
Her gelip geçtiğin yollar ağlasın
Demedim mi fani dünya güldürmez
Aşık olan demi devran eylesin
Herdem canan aşkına hu hu
Gönül gamlı fendli dünyanın hali
Göster yollarımı Bektaşı Veli
Felek nenni nenni nenni dost nenni
Demedim mi fani dünya baki olmaz

Eğer yolcuyusan yollarda durma
Felek döndüyse yaptığına aldanma
Kim gülmüş dünyada kaygı olsun feleğe
Çok yansın ağlasın hem candan dilber
Hele nenni nenni nenni dost nenni
Gurban nenni nenni nenni de dur eylen
Eylen dur dinlen dur

Ali Kızıltuğ
Divriği

Semah. 10.03.1975 tarihinde İstanbul Radyosu THM Şube Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1460