Melul Mahsun Duran Güzel – Seyit Meftuni


Melul mahsun duran güzel
Aşkın beni del’eyledi
Giyin libasını düzel
Aşkın beni del’eyledi

Oturmuş karşımda durur
Şu sineme hançer vurur
İnsaf et sevdiğim nolur
Aşkın beni del’eyledi

Seyit Meftuni de bilmez
Her güzele meyil vermez
Seni seven asla ölmez
Aşkın beni del’eyledi
Elaleme gul eyledi

Seyit Meftuni
Arguvan

Arguvan, Minayık Köyü’ne aittir. Kaynak kişi Seyit Meftuni (İbrahim Mamo Temiz)’dir. Ali Tayyip Temiz tarafından derlenmiştir. Uzun hava Rept. No: 963

Divana (Küçük Yaşta Gurbet Elde) – Seyit Meftuni


Küçük yaşta gurbet elde
Gezer divana divana
Defteri kalemi elde
Yazar divana divana

Minnet eylemem feleğe
(Minnet etmem ben feleğe)
Aşığım ben bir meleğe
Süt oldum girdim eleğe
(Hiç oldum girdim eleğe)
Süzer divana divana

Feleğin çarkı kırılsın
Menzil almasın yorulsun
İsterse bana darılsın
Küser divana divana

Aşıkların bağrı dağlı
Her tarafı bahçe bağlı
Bazı yavan bazı yağlı
Geçer divana divana

Seyit Meftuni’nin dili
Ayan olsun dosta hali
Taşa değse aşkın yeli
Tozar divana divana

Seyit Meftuni
Malatya

24.07.1977 tarihinde TRT tarafından derlenmiştir. Malatya yöresinden İbrahim Memo Temiz kaynak gösterilerek yayınlanmaktadır. Rept. No: 1478

Dosta Gidelim (Kendi Bildiğine) – Seyit Meftuni


Kendi bildiğine gitme oy
Gel dosta gidelim gönül oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım

İnan ben sana hayranım oy
Beni yad ellere atma
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Nazların kahire benzer oy
Dostsuz gün zehire benzer oy
Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım

İnan ben sana hayranım oy
Dost ise mavire benzer
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Gönül fermandan bilir mi oy
Dost kazananlar ölür mü oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım

İnan ben sana hayranım oy
Dostlar hiç kemlik gelir mi
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Meftuni ışık vermeye oy
Has bahçede gül dökmeye oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım

İnan ben sana kurbanım oy
Güzeli orda görmeye
Gel dosta gidelim gönül oy oy oy cananım
İnan ben sana hayranım oy

Seyit Meftuni
Malatya

Dertli Gönül Durmaz Söyler – Seyit Meftuni


Dertli gönül durmaz söyler
Dost ismini yar ismini
Demem kimselere beyler
Dostun ismini ismini

Delmeyen bana yanayım
Dodaklarında kanayım
Dilden gönülden anayım
Dostun ismini ismini

Duman duman oldu yolum
Der Seyit Meftuni kulum
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini

Desem solar nazlı dilin
Desem solar nazlı dilin
Dostun ismini ismini

Seyit Meftuni
Malatya

Yarin Ellerinde Dostun Köyünde – Seyit Meftuni


Yarin ellerinde dostun köyünde
Terketmiş evini gitmiş bu gelin
Körpe kuzuları kalmış evinde
Terketmiş evini gitmiş bu gelin

Ben de geldim tazeleri vermeye
Arzuladım cemalini görmeye
Dedim gidem hallerini sormaya
Terketmiş evini gitmiş bu gelin

Kimse kurtulamaz kara yazıdan
Nasıl ayrıldınız körpe kuzudan
Kurtulmadım yüreğimde sızıdan
Terketmiş evini gitmiş bu gelin

Seyit Meftuni
Malatya

İ.Memo Temiz tarafından derlenmiştir. Notalarıyla Uzun Havalarımız – Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş – Ankara 1996, s.499