Bu yolun yolcusu olayım dersen
Yola bakıp sonra yatmalı değil
Derviş olup hırka giyeyim dersen
Gahi giyip gahi atmalı değil

Nadan bahçesinde gonca gül olmaz
Kamil ile yoldaş olan yorulmaz
İki mahluk vardır hakka kul olmaz
Mağrurluk kibirlik etmeli değil

Mağrurlar orada olurlar yalan
Kibir imiş yolda yorulup kalan
Eğer yolcu isen köprüyü dolan
Göz göre çamura batmalı değil

Koyun kuzusuna nasıl meledi
Sarı öküzün kulağın kimler imledi
Garip bülbül gül dalında tünedi
Her çalı başında ötmeli değil

Şah Hatayi’m imam Ca’fer’den beri
Hüda yarenidir yolun rehberi
Hakk’ın dergahdan gelen gevheri
Her olur olmaza satmalı değil

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan