Hakıykat içre ger cansan
Yol içinde hicaptan geç
Vahid ile vahid olgıl
Yürü gayrı hisaptan geç

Ohu bu defteri gayrı
Eylegil hazrete seyri
Budur ehl olanın hayrı
Yürü özge sevaptan geç

Ohu bu defter-i ışkı
Gör ne pend etmiş ol üstad
Kelam-ı ışktan al irşad
Bu burhansız kitaptan geç

Gördün ki bir günahkar can
Muhammed ışkına afvet
Ali-sıfat bir iş işle
Ki lutf eyle gazaptan geç

Didar isteyene ey can
Uyhu haramdır şöyle bil
Hemişe çeşmi bidar ol
Yürü ol datlı habtan geç

Bu dünya bir yıkık evdir
Hezar yapsan abad olmaz
Baş ağrıtma gel ey arif
Bu bünyadsız haraptan geç

Kemal ehliylen hemdem ol
Hatayi sen Şahı tanı
Ummagıl hasisten ihsan
Bağludur gel o baptan geç

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan