Yar Ali Ali ser Ali Ali pir Ali Ali
Sanmayın erenler dünden bu günden
Biz nice bin kere bu hana geldik
Yar Ali Ali ser Ali Ali pir Ali Ali
Hakkı Teala nura tecelli kıldı
Ol nurdan payımız aldıkta geldik
Yar Ali Ali ser Ali Ali pir Ali Ali

Kandili kudreti yarattı nurdan
On İki ervahı yarattı sırdan
Yar Ali Ali ser Ali Ali pir Ali Ali
Lamekan şehrini yarattı nurdan
Askı muhabbeti cevlana geldik
Yar Ali Ali ser Ali Ali pir Ali Ali

Ademe kavuştuk cennete Girdik
Havva ile orda çok demler sürdük
Binasını yerin göğün biz kurduk
Arzu kıldık onu seyrana geldik

Hak Buyurdu Buğday yemeyin hey can
Galebe eylese nefsine İle Şeytan
Yedikte buğdayıeyledik isyan
Sürüldük cennetten cihana geldik.

Tövbe kıldık makbul oldu sözümüz
Muhammet cisminde açtık gözümüz
Adem’den Hatem’e sürdük yüzümüz
Ol demde sureti insana geldik

Muhammet cisminde karar eyledik
Hak buyurdu hak kelamın söyledik
İndik aşkın deryasını boyladık
İkrar verdik Şah-ı Merdana geldik

Başımıza vurduk tacı
Çıktık seyreyledik arşı
Miraçta biz gördük Hakkı
Hatemi Aslana geldik

Fatıma, Muhammet, Ali
Ezelden kurdular yolu
Hasan, Hüseyindir Veli
Eşiğine kurbana geldik

Zeynelden Bakıra İndik
Sadık’a göz gönül kattık
Kazım’dan Rıza’ya yettik
Taki, Naki Şaha Geldik

Ondört masum-u pak bizim sırrımız
Oniki mamurdan gelir nurumuz
Kırkların ceminde vardır yerimiz
Uğradık mektebi irfana geldik

Hay nenninenni nenni dost nenni nenni nenni
Erenlerden bizde destur almışız
Noksaniyem lamekandan gelmişiz
Münkirin gözüne perde olmuşuz
Hakikat sırrını beyana geldik

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan