Bellikler de İsmail Göçer vardı, aynı zamanda babamla amcaoğludur. İsmail amcam çok inat bir kişiydi, soyismler değiştiğinde inat edip Parlak yapmayıp Göçer olarak kaldı. Hanımı Sultan Yenge saf ve saf olduğu kadar çalışkan bir kadındı. İsmail amcam öldüğün de Sultan Yengem İsmail amcanın elbiselerini ortada koyup ağıt yakar.(Elbise anıları ve acıları tetikler, bu bir gelenekmi tam olarak bilmiyorum.) Sultan Yenge bir kaç ağıt söyler aklına fazla bir şey gelmez. Böyle olunca elbiseleri kaldırırlar, tam bu sırada aklına başka bir anısı gelınce Sultan Yenge "hele elbiseleri geri getirin aklıma bir tane daha geldi" der. Saflığı ve temiz yürekliği bir tebesüm olur, ölü evinde oturanların yüzünde aydınlanır.

Anlatım-Kaynak: Rıza Parlak

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan