Mineyik’ten adam Arakel’e düğüne gider. Orda sorarlar Mineyik’ten başka gelecek var mı? Adam anlatmaya başlar "Kapıkıran Ali, Hanifenin Oğlu, Balyemez’in Oğlu, Gönükoğlu Ali ve Haneyin Kocası Ali" der. Davulcu ve zurnacının gözü yoldadır. Arakeler beklerler gelecek olanları kimse gelmez. Sorarlar "nerde kaldı sizinkiler?" diye. Adam kendinden emin "ben geldim ya yetmez mi?" der. Sonra anlaşılır ki saydığı tüm ünvanlar kendisine aitmiş.

Anlatım-Kaynak:     Rıza Parlak

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan