Image

ImageArguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin 31 Ekim – 01 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi konser salonunda ortak gerçekleştirdikleri 2.Ulusal Arguvan Sempozyumu yapıldı.

Sunuculuğunu Gülhan Birsöz’ün yaptığı sempozyum Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Asım Aydoğdu′nun açılış konuşması ile başladı.

Sempozyumun ilk gününde “Arguvan Halk Müziğinin Türk Folkloru İçindeki Yeri” kapsamında söz alan Sanatçı Arif Sağ Arguvan “değerlerinin kayıt altına” alınması gerektiğini ve “Ermişli” Emirler mezrasında yaşayan dedelerin kaynaklarının özellikle bitmeden yani kaybolmadan sahiplenmek gerektiğini belirtti. Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi’nden Yar. Doç. Murat Bulgan “verilerin arşivlenmesi” üzerinde durdu. Adıyaman Üniversitesinden Yar. Doç. Nuray Ergün Düzova türkülerin “psikolojik çözümlemesi” üzerine analiz yaptı. Marmara Üniversitesi Yar. Doç. Mehmet Ali Özdemir “türkülerin sahiplenilmesi” gerektiğini, Afyon Kocatepe Üniversitesinden Yar. Doç. Uğur Türkmen “türkülerin öz yapısının korunmasını ve sahiplenilmesini” Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Okan Murat Öztürk “popüler kültürün türküleri dejenere etmesinin önlenmesi” gerektiğini, Araştırmacı yazar T.Volkan Aslan “yörenin folklorik yapısındaki değişimlerinden ve kültürlerin birbirlerinden etkilendiğini” belirttiler.

İlk günün sonunda Can Aydoğdu söylediği üç türküyle katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Daha sonra ilk günün sonuç bildirgesi okundu.

Sempozyumun 2. Gününde “ Arguvan’ın ekonomik açıdan kendine yeterliliğinin sağlanması” konusu kapsamında konuşmacı olarak katılması beklenen Prof. Doktor Alemdar Yalçın sempozyuma katılamadı. Bu kapsamda söz alan İnönü Üniversitesinden Yar. Doç. Hasan Hüseyin Doğan “Arguvan′ın kalkınmasında yüksek okulun açılmasının büyük katkısı” olacağını,  ODTÜ Öğretim Üyesi sanayici Kazım Yalçınoğlu “devlet politikasının zaten dışladığı yörenin kalkınmasının ve gelişmesinin ancak kendi çabasıyla olabileceğini” ayrıca “Yoncalı barajının kaçınılmaz olduğunu” . Arguvan Tarım ilçe Müdürü Ziraat mühendisi Hidayet Çelik “ekili alanların kuru olduğunu sulu tarıma geçilmesinin zorunlu olduğunu” .İş adamı Ali Şahin “rüzgâr enerjisinden faydalanarak çalışan insanların başarılı olmadığını”. İş adamı Mustafa Çıplak “yöredeki üretimin pazar değerini bulamadığını özellikle doğal güzelliklerinden dolayı yörenin turizm açısından da elverişli olduğunu, bazı değerlerin marka olması gerekirken hiçbir değeri olmadığını” belirttiler.

İkinci günün sonunda Sanatçı Mehmet Sarıaltun bir dinleti sundu ve ikinci günün sonuç bildirgesi okundu. Jüri üyelerine plaket ve kayısı verilerek sempozyum sonuçlandı.

Sempozyumda iki gün süre ile Arguvan ve köylerinin 50 fotoğrafı sergilendi ve büyük ilgi gördü.

Sempozyum Ankara dışından Arguvan’dan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan ile bazı Arguvan’da yaşayanlar, İstanbul’daki Arguvan Vakfı ve derneklerinden temsilciler ile farklı illerden gelen katılımcılarla yapıldı.

ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN TAŞTAN’IN SEMPOZYUM KONUŞMASI

Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı’nın 31 Ekim – 01 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Gazi Üniversitesi konser salonunda ortak gerçekleştirdikleri 2.Ulusal Arguvan Sempozyumunda konuşma yapan Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan’ın konuşmasının metni.

Sözlerimin başında bu sempozyumu düzenleyen. Başta Ankara Arguvanlılar Derneği başkan ve yöneticileri olmak üzere, sempozyuma emek yada katkı sunan tüm kurum ve kuruluşları, Arguvan’ı konu alan bu sempozyumu düzenledikleri ve bizleri bu ortamda buluşturdukları için kendilerine şükran ve saygılarımı sunuyorum. Arguvan’a 650 – 700 km uzaklıkta Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin çok yakınında, Arguvan’ı konuşuyor ve tartışıyor olmak beni, gerek bir Arguvan’lı olarak ve gerekse, Arguvan’ın Belediye Başkanı olarak son derece sevindiriyor ve gururlandırıyor.

Gururluyum ve sevinçliyim çünkü; Bugün burada Arguvan’ı konuşacağız. Tarihi, boyunca bütün olumsuz yaşam koşullarına rağmen her Arguvanlı Cumhuriyetine, Atatürk‘üne ve onun temel İlkelerine bağlılığı yaşamın, olmazsa olmaz koşulu kabul etmiş ve ulu önderinin resmini evinin başköşesinden eksik etmemiştir.

Guruluyum ve Sevinçliyim çünkü; Devleti yönetenler tarafından bütün horlanmışlığa, ezilmişliğe, fukaralaştırılmışlığa, devlet imkânlarının adaletsiz dağıtımına, devlet kadrolarında çalıştırılma konusundaki ön yargılara, devlete güvenlik birimi yetiştiren okullara alımlarda bile sakıncalı görülmelerine rağmen, Arguvanlı hiçbir zaman koşulsuz biat kültürüne ve sadaka kültürüne alıştırılamamıştır, alıştırılamayacaktır.

Bu gerekçeyle bugün burada kendi yaşamımızı idame etmenin çözüm yolarını bulmaya gayret edeceğiz.

Arguvan toplumu Devlet’ten çok şey istemiyor, onlarda her toplum gibi yolunun yapılmasını, toprağının sulanmasını, kısaca Devlet’in yapacağı hizmetlerden eşit pay almayı istiyorlar. Ama görülüyor ki bu halkın, yaşam ve geçimini sağlama hakkı üzerinde bile çeşitli siyasi oyunlar ve entrikalar çevrilmektedir.

Bunun en bariz örneğinden biraz sonra muhtemelen sempozyum konuşmacısı hocalarım bahsedeceklerdir. Arguvan’da tarım ve hayvancılığın kurtuluş ümidi yoncalı sulama barajıdır. Bu projenin milli gelir üzerindeki etkisi biline biline havadan sudan bahanelerle proje neredeyse iptal edilme aşamasına getirilmiştir. Yani proje iz kapsamına alınmıştır.

Buradan umuyor ve diliyorum ki bu sempozyumdan çıkacak olan sonuç bildirgesi, duyarlı her Arguvanlı için, yol gösterici, hedef belirleyici olumlu neticeler doğurur ve bu neticeler doğrultusunda Arguvan adına ve kültürüne yaraşır gelişim, değişim ve büyüme sağlanır.

Bu sempozyumdan Arguvan için olumlu sonuçların çıkmasını ve sempozyumun başarılı geçmesini umut ediyor ve diyorum ki; İşsizlik, Yoksulluk, Gençlik, Kadın hakkı, Su hakkı, Sağlık, Eğitim kısaca insana yaşam hakkı, eşit, özgür, laik aydınlık yarınlar ümidi ile sempozyumun başarılı ve umut verici somut verilerle sonuçlanması dileklerimle. Arguvan’ı seven tüm Arguvan dostlarına selam ve saygılarımı sunuyorum.

Kaynak: arguvanhaber.com

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan