Image

ImageAnkara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 3. Ulusal Arguvan Sempozyumu Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonunda 06 Mart 2011 tarihinde yapıldı.

Yapılan protokol konuşmalarından sonra, Sunucumuz Gülhan Birsöz jüri heyetini sahneye çağırdı.

Değerlendirme komisyonu şu isimlerden oluşmuştur.

Sanatçı Erhan Yılmaz,

Emekli-Eğitimci Garip Tuncer

ve

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Doğan

Ve sözü Erhan Yılmaz’a bıraktı. Sayın Erhan Yılmaz tarafından şiir yarışmasının neticesi açıklandı. Şiir yarışmasına 20 şiirin katıldığını-katılımcıların rumuzlar adı altında değerlendirmeye alındığını belirtti. 2 şiir sahibinin kural hatası yaptığını, özellikle katılımcı şairlerden her şiir için üç nüsha istendiğini, bu iki şiirinde bundan dolayı değerlendirmeye alınmadığını belirtti. Ve 18 şiirin değerlendirildiğini söyledi.

Şiirlerin zarflar içerisinde ve kapalı olarak komisyona geldiğini her bir şiirden 3’er nüsha hazırlandığını, her bir jüri üyesine bu şiirler dağıtılarak herkesin ayrı ayrı değerlendirme yapmasının istendiğini belirtmiştir.

Komisyon 18 şiirin değerlendirmesini yaparak neticesini şöyle açıklamıştır. Özellikle 1.ci gelen şiirin değerlendirmesini yapan komisyon üyeleri, aynı puanı vererek bir karara varmalarının da tesadüf olduğunu belirtmiştir.

Jürinin değerlendirmesi neticesinde,

– Neyzen rumuzuyla katılan ve “Arguvan Güzellemesi” adlı şiiriyle Nihat Malkoç’u 1.’e,

– Çıngı rumuzuyla katılan ve “Arguvan” şiiriyle Sevim Emir’e 2.’e

– Divit rumuzuyla katılan ve “Arguvanlıyız” şiiriyle

Musa Aslantaş 3.’ü seçilmiştir.

Değerlendirmeye giren ve salonda bulunmayan şiir sahiplerine ödülleri ve plaketlerinin adreslerine gönderileceği belirtilmiştir.

Ayrıca 3. Ulusal Arguvan Sempozyumu kapsamı içerisinde yapılan ve şiir yarışması değerlendirme neticesinde 2.ci ve 3.cü olan şiirlerin yazarları benimde şuan yönetim kurulu üyeliğini yaptığım ve kurucular arasında bulunduğum Malatya Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) üyelerinden ve derneğimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Sevim Emir ve dernek üyemiz Sayın Musa Aslantaş’a başarılar diliyorum.

Yarışmada dereceye giren şiirler.

– Neyzen rumuzuyla katılan ve “Arguvan Güzellemesi” adlı şiiriyle Nihat Malkoç’u 1.’e,

Arguvan Güzellemesi

Nasıl vasfedeyim Arguvan seni

Sonbaharın, kışın, yazın güzeldir

Dağların, taşların büyüler beni

Bereketin güzel, azın güzeldir

Kurulur yürekte türkü harmanı

Sendedir Arguvan derdin dermanı

Gayrı dinlemiyor gönül fermanı

Yüreği coşturan hazın güzeldir

Akar da durulmaz Bemara Çayı

Asır say gurbette seneyi, ayı

Senden uzaklarda geçen gün zayi

Gökte uçan kuşun, tazın güzeldir

Baharda yeşerir Eymir’in düzü

Görünce açılır gönlümün gözü

Ay’ı kıskandırır sütbeyaz yüzü

Gölde yüzen sunan, kazın güzeldir

Toprağa can gelir güneş gülünce

Mışmış çiçek açar bahar gelince

Güzeller işveli, belleri ince

Cilvelerin başka, nazın güzeldir

Dilleri döndükçe söyler aşıklar

Hem cilve hem de naz eder maşuklar

Gönül köşkümüzde yanar ışıklar

İffetli gelinin, kızın güzeldir

Sıladan ayrılan gurbete düşmüş

Çile kazanında ağılar pişmiş

Garibin kabrini kargalar eşmiş

İçime işleyen sızın güzeldir

Düğün dernek olur, halay çekilir

Bal yapar arılar, ekin ekilir

Karanlık dağılır, şafak sökülür

Ali’nin yolunda izin güzeldir

Karahüyük Köyü düne açılır

Baharda dağlardan ıtır saçılır

Pınarlardan akan sular içilir

Aşikarın güzel, gizin güzeldir

Sıladan ayrılmak elde umuttu

Kimi gün kurtardı, kimi iş tuttu

Gurbet acısını, hüznünü yuttu

Arguvan’ım senin özün güzeldir

Kışları dondurdu, kavurdu yazı

İlim tahsil etti oğlanı, kızı

Çoğu göç eyledi, kaldı pek azı

Nasihatin güzel, sözün güzeldir

Nice felaketler geldi başına

Doymadın Arguvan gözün yaşına

Emeklerin gayri gitmez boşuna

Sofranda ekmeğin, tuzun güzeldir

Aktıkça akar da ak pınarların

Buz keser bedeni dağda karların

Kışı unutturur gül baharların

Çayır çimen gezen kuzun güzeldir

Bağında, bahçende taze yemişler

Ayrılık sevdaya dahil demişler

Az kalır tartıda altın, gümüşler

Çiçekli dağların, düzün güzeldir

Söylensin türküler, saz dile gelsin

Kayısılar açsın, yaz dile gelsin

Cem ayinlerinde haz dile gelsin

Yusuf’u andıran yüzün güzeldir

Bilsen ne güzeldir Balıklı Çeşme

Sıladan ayrılıp hicrana düşme

Ağıtlar yakıp da yaramı deşme

Türkülerde hasret, hüzün güzeldir

Görülmeyi bekler şirin Morhamam

Yer bitirir beni içimdeki gam

Ak elleri tezek, toprak kokar dam

Çobandere Köyü güzün güzeldir

Arguvan, ilinden uzağa düşer

Canlar üşüdükçe ateşi eşer

Kaderini yaşar, neylesin beşer

Tandırda harlanan közün güzeldir

Mızraba ses verir aşığın sazı

Üşütür, buz keser gece ayazı

Gayri usandırır güzelin nazı

Şehla bakışların, gözün güzeldir

Aşığın sazında telsin Arguvan

Türküler çağıran dilsin Arguvan

Bir özge diyarsın, gülsün Arguvan

Nağmelerin yanık, sazın Arguvan

– Çıngı rumuzuyla katılan ve “Arguvan” şiiriyle Sevim Emir’e 2.’e

ARGUVAN

Susuz ovaların çıplak dağların,

Gariban görünür halin Arguvan,

Üç yer değiştin’de yıkık peğlerin,

Heyelandan kırık belin Arguvan,

Hakimsin ovaya yüksekten bakan,

Serin dağ yeliyle mis gibi kokan,

Öğlen sıcağında mucuklar sokan,

Savrulur poyrazla külün Arguvan,

Hizmet gelmemiştir bağlı kolların,

Sıladan gurbete giden yolların,

Hasretle açılan sevda güllerin,

Yanık türkülerde dilin Arguvan,

Yağmur yağmayınca haraptır işin,

Kıt olur o sene ekmeğin aşın,

Yoksulluk başlıyor çiftçide peşin,

Boş kalır çuvalın elin Arguvan,

Nazar ettim hem soluna sağına,

Kırk bir pare olan kırsal köyüne,

Kurban olam senin Türkmen soyuna,

Muhammet Ali’den yolun Arguvan,

Alevi sünnisi Türkün ve Kürdün,

Barışık yaşıyor hemen her ferdin,

Ceddimin toprağı ebedi yurdum,

Çağırır koynuna halin Arguvan,

Yanık ağıtların ahlı amanlı,

Festival yaparsın dünya harmanlı,

Laiksin Atandan çağdaş zamanlı,

İleri ileri gelin Arguvan,

Kurak giden baharın var yazın var,

Sarı çiçek yaylasında yozun var,

Barajında ördeğin var kazın var,

Yüzer kayıkların salın Arguvan,

Arguvanda bir ufacık köyüm var,

Pınarından akan cılız suyum var,

Özümde açılan cennet bağım var,

Zülüfümde kokar gülün Arguvan,

………………………………….

Aşktan aldım özü aşkla demliyim,

Arguvanım senin ile şanlıyım,

Sevgiyle kucaklar kolun Arguvan,

– Divit rumuzuyla katılan ve “Arguvanlıyız” şiiriyle

Musa Aslantaş 3.’ü seçilmiştir.

ARGUVANLIYIZ

Yaşlanarak tükense de ferimiz

Yüzülse de bedendeki derimiz

Bu yöreler bizim ata yerimiz

Gurbette olsak da ARGUVANLIYIZ

Bir yanımız Fırat Delice akar

Şehitler kefensiz yüreği yakar

Tilkiler aslana haince bakar

Şehitlerimizle bizler şanlıyız

Laiklik Atam’dan bize hatıra

Dedemiz diktayı gömdü çukura

Düşman kim ki ülkemizi batıra

Biz Resululahtan beri dinliyiz

Bizler hepten dar gelirli olsak da

İnfazlarla bir çukura dolsak da

Vatan için hücrelerde kalsak da

Vatanıma göz dikene kinliyiz

Ümit ile seheri de özleriz

Eşitliği çoban olur gözleriz

Kardeleni bekleyen de bizleriz

Şimşek çakan bulut gibi inliyiz

Dede Garkı öğretmemiş garezi

Tüm gönüller dostuna da terazi

Susuz toprak engebeli arazi

Nasırlı ellerle bizler canlıyız

Dostum yazacağım çok derdim vardı

Çamları kırağı göl dağı kardı

Kalem yazacaktı yerim de dardı

Oğuz boyu yolcu değil hancıyız

 

Ali İhsan Öztürk

aliihsanozturk63_44@hotmail.com

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan