asik-yoksuli

1944 yılında Arapkir’in Ulaşlı köyünde doğdu. Türkmen-Abdallardan göçer bir ailenin oğlu olan Tevabil ailesiyle beraber köy köy dolaşır. Tavabil Aşık YOKSULÜ babası annesi analığı kardeşleri yani aile olarak 1950 li yıllarda her yıl kış soğuk ayları gelip İsaköyü de kışlar yazı Nısan sonlarına doğru köyden ayrılır çadır hayatına dönerlerdi.. O nedenle öğrenimine İSAKÖY de başlıyor 1954 de son sınıfı okuyor okul tatil olmadan ailenin köyden ayrılması ile bitirme sınavlara da katılıp diploma almadan köyden ayrılırlar.. Ve öylece öğrenim dönemi de son bulmuş oluyor babası ALİ Amcadan aldığı ders ve feyizle sazını kucaklıyor..

yoksuli2

Ailesiyle beraber göçerliğe devam eder. Küçük yaşta saz çalmaya ve söylemeye başlayan Tevabil, önceleri Alevi ozanların deyişler ve gezdiği bölgenin anonim türkülerini söylerdi. Bölgemize özgü türkü ve oyun havaları ile; Eğin, Arguvan, Harput ağzı; türkü, deyiş, ağıt, uzun hava, maya, mani, hoyrat, bozlak, gazel, halay ve çeşitli halk oyunlarını ezgi kalıp ve ritimlerini iyi bir virtiöz kadar yetenekli çalan ve söyleyen bir kişiydi. 1970’den itibaren hayatın gerçeğinden aldığı mahlasıyla yazmaya ve söylemeye başlar.

yoksuli4

Söylediği sosyal içerikli Devrimci Türkülerden dolayı kovuşturmalara, mahpusluklara uğrar. 12 Eylül Askeri Dikta döneminde ağır işkencelere maruz kalır, hapis yatar.

Ufak-tefek, cılız-zayıf bünyesi bu acılara dayanamaz ve 1985 yılında Hakk’a yürür.

asik-yoksuli1

Eserlerinde daha çok Arguvan ağzı etkisi vardır. Hemen her konuda eser vermiştir. O dönemde yaşayan büyük ozan Mahsuni Şerif’i önder-usta olarak kabul etmiştir. Birçok bölge türküsünü de TRT repertuarına kazandırmıştır.

Kısa ömründe bölgemizde ve tüm Türkiye’de tanınmış, türküleri dilden dile dolaşmıştır. Ozanlık geleneğini kardeşi Naki ve oğlu Erkan sürdürmektedir. Bir deyişinde şöyle demektedir:

 

YARIN YOLCUSUN

Neyine aldandın yalan dünyanın

Bu gün misafirsin yarın yolcusun

Dağı daşı altın olsa evrenin

Bu gün misafirsin yarın yolcusun

 

Ben falanım deyi döğer döşünü

Sanki mal mülk halledecek işini

Dolu sanma şu dünyanın boşunu

Bugün misafirsin yarın yolcusun

 

Tarihin akışı benzer volkana

Ne şahlara kalmış ne de sultana

Bir eylik etmişsen o kalır sana

Bugün misafirsin yarın yolcusun

 

İnsanlığı yıkar delidir deli

Başına çalınsın dünya parası pulu

Boşuna aldanma gardaş Yoksuli

Bugün misafirsin yarın yolcusun

yoksuli1

NOT: Bu yazı Ali Rıza Uğurlu’nun katkılarıyla RADYOARGUVAN.COM için yazılmış ve düzenlenmiştir. Nette dolaşan birçok yanlış Bilgiden arındırılmıştır. Deniz Ç4MUR

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan