Image

ImageYoktu yel
durgundu su
yorgundu dağ
ve toprağa saplanmış kara bir bıçak
bir kuş uçar uçmaz kanadı yok
pınarın başında ağlar bir gelin
kim gelmiş kim kalmış kim gitmiş
sümbül boynun bükmüş
derki
        zordur bu elde yaşamak!…

Arguvan´ı belli ölçüde de olsa tanıtma amacıyla uzun süredir yürüttüğüm çalışmayı sonuçlandırarak kitap haline dönüştürdüm."Nehir şiir" olarak değerlendirile bilinecek
bu çalışmada Arguvan insanının ekonomik, sosyal, kültürel yaşamını ve dünyaya bakış açısını soruna tarihsel ve evrensel bir boyut da katarak akıcı, coşkulu, sade bir şiirsel dille işlemeye çalıştım. Bu çalışma kimi yönleriyle birçok Anadolu kırsalına da uyarlanabilecek bir çalışmadır; bu yönüyle de evrenseldir.

Arguvan insanı; egemenlerin her türden baskısına karşın tüm dönemin ilerici, çağdaş, devrimci gelişmelerine her zaman açık olmuş,gönül ve destek vermiştir. "Aydınlığa Dönük Yüzler" Arguvan insanını tanımlar niteliktedir.
Destan, kahramanlık öykülerinin olağanüstü bir dille anlatımıdır. Bu çalışmayı bir yönüyle de "Arguvan Destanı" adıyla nitelemem iddialı ve abartılı gelebilir; ancak yöremizdeki Alevi ve Kürtlerin egemenlerin yüzyıllardır tüm baskılarına ve asimilasyon çabalarına karşın kendi kültürlerini var ederek günümüze kadar taşımaları olağanüstü bir kararlılığın göstergesidir;  dolayısıyla "destan" nitelemem de bu yönüyle anlamlıdır.

Kitapta işin görsel boyutuna da önem verdim. Sitelerimizin (Akören, A.Sülmenli, Gürge, Çavuş, Arakel, Şotik, Bellikler, İsaköy, Morhamam, Germişi, Kuyudere, Halpuz , Arguvan vakfı ve Arguvaninfo) ve kimi arkadaşlarımızın (Ersoy Eren, Kadir İncesu, Rıza Parlak ve İsa Çelik) kendi  çalışmalarından yararlandım. Sitelerimize ve bu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Birçoğuna önceden bilgi veremediğim için beni anlayışla karşılayacaklarını umuyorum.

Bu çalışmamda yakın ilgisini gördüğüm ve benimle "Arguvan´ın Köyleri" isimli güzel şiirini paylaşan Halk Aşığımız-Sanatçımız Sayın Erhan Yilmaz´a ayrıca teşekkürlerimi iletirim.
Yine bu çalışmada bölüm başlarında birçok Halk Aşıklarımızın-Şairlerimizin birer dörtlüklerine yer vererek hem onların kılavuzluğuna başvurdum hem de onları tanıtmaya çalıştım. Bugün hayatta olmayan üstatlarımızı saygıyla anarken, yaşam mücadelesini sürdüren üstatlarımıza uzun ömür diler sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu noktada Sayın Hasan Basri Kılıç´ın hazırladığı ve Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğimizin yayınları olan
´Arguvanlı Ozanlar 1 ve 2´ kitaplarından söz etmek istiyorum. Kimi ozanlarımızı bu kitapta tanıma olanağı bulduğumu ve çalışmama bir kaynak da oluşturduğunu belirtmeliyim. Bu kaynak kitap için Sayın Kılıç´a ve Ankara derneğimize teşekkür etmek istiyorum. 

Çalışmam, genelde programladığım biçimiyle tamamlandı,ama kuşkusuz eksik yönler vardır. Kitabın yaratacağı genel beğeni önümüzdeki süreçte ikinci bir baskı içinde yeni bir çalışma ile var olan eksiklikleri gidermemizi , daha kapsamlı ve daha güzel bir eserin yaratılmasını sağlayabilecektir.
Bu çalışmada düşündüğüm yönlerden biri de insanlarımızın kültürel-sanatsal çalışmalarına bir açılım yaratması ve teşvik etmesini sağlayabilmekti. Bu düşünceyle çalışmanın, daha önce açıkladığım biçimiyle, kurumsal boyutta yürütülmesini sağlamaya çalıştım; ancak bu noktada isteğim yerini bulmadı.Bu durum da kurumlarımızın sıkıntılarını yada eksiklerini kendi sıkıntımız ve eksiğimiz olarak görüp kurumlarımızı güçlendirmemiz gerektiği gerçeğini bize bir kez daha göstermiş oluyor.

Bu çalışmaya ilgisini ortaya koyan ve kitabın çıkmasında maddi yönden destek sunmak isteyen birçok arkadaşımız oldu. Kendilerine teşekkür ederim. Aslında işin maddi boyutu çok önemli değil, asıl önemli olan bizlerin kültür – sanat faaliyetlerine bakış açısıdır. Yöre insanımızın bu konuda zengin birikime sahip olduğunu ve bir çok çalışmanın da pratiğe yansıtılamadığını çoğumuz biliyoruz. Bunları hepimizin ortak değerleri olarak kavradığımız zaman sorun, ama bireysel ama kurumsal boyutta bir şekliyle çözülür.

Bu çalışmanın taktiri tüm okurlarımıza aittir. Bu kitabı okuyup değerlendirdiğinizde olumlu yada olumsuz tüm değerlendirmeleriniz, düşünceleriniz benim için önemlidir. Bunları benimle paylaşmanızı umut ederim.
Artık söz okurun, diyelim. İyi okumalar. Sevgi ve saygılar sunarım.

Yazan:KAZIM EROĞLU 

e-posta:kazimeroglu@hotmail.com
tel.  0535 396 93 14

Image 

Image 

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan