Arguvan ilçesi yazılı kaynaklara göre:

Arğavun, Tahir ve Arguvan isimleri ile anılmıştır. Yöre halkı ise, yörede Erguvan denildiğini belirtmektedir. Yazılı kaynaklarda Arğavun ,Arguvan ve Erkovan kelimelerinin ne anlama geldiği konusunda  herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak yöre halkından kimilerine göre geçmişte burada erguvan çiçeğinin çok olmasından dolayı bu ismi almıştır.  Kimilerine göre eskiden yörede arıcılık yapılırmış, yörede Arı kovanlarının çok olmasından dolayı yöreye Arıkovanı denilirmiş bu isim değişikliğe uğrayarak  Arguvan olmuştur. Kimilerine göre ise Kovmak kelimesi  yörede govmak şeklinde söylenir  Er-govan ismi, erkek ve yiğit kovan anlamına gelmektedir. Kimilerine göre ise Orta Asya da Argunlar isminde bir Türk kavmi bulunmaktadır. Arguvan halkı bu kavimden ayrılmış ve Anadolu’ya gelen ilk Türk kavmidir. Argun ismi değişikliğe uğrayarak Arguvan olmuştur.  
 Hazma AKSÜT’ın Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri isimli kitabında: Arguvan’ın  kaynaklarda rastlanan ilk adı Argous’tur. Argaous ilk çağlarda Malatya yakınlarında bir kentti. Sözcüğün kökü Arga dır.  Argaous ın sonundaki ous Helenleşme döneminde eklenmiştir. Ous tükçedeki li ekinin karşılığıdır. Arga’nın anlamı üzerinde  değişik olasılıklar vardır. 1-Luwi dilinde iki anlamı vardır.  a) Yukarı anlamındaki  Barga ile bağlantılı olabilir   b) Sınır anlamındadır, 

2- Eski Anadolu dilinde ışıldayan parlayan, ışıltı, parıltı, ak, gümüş anlamındadır. İlk çağın ünlü coğrafyacısı Amasyalı Strabon’a göre Erciyes dağının ilk çağlardaki adı Argaios idi ve hep karla kaplı olduğu için Işıltı  pırıltı vb, anlamında bu ad takılmıştı. Süryani tarihçisi Ebül Ferec İbni-il İbri’nın onüçüncü yüzyılda yazdığı yapıtta Arguvan’ın adı Argaus tur.     Arguvan İsminin Orta Asya’dakai Argon Türklerinden geldiği de söylentiler arasında bulunmaktadır. 
Bu gün Arguvan kaza merkezinin bulunduğu yerin adı geçmişte Tahir olarak geçmektedir. Asıl Arguvan nahiyesinin bulunduğu bölge bu gün ki kaza merkezinin bulunduğu yerden başlayarak kuzeye doğru   Yama dağlarının doruğuna kadar uzanan bölgedir.     


Tahir ismi ise yazılı kaynaklara göre,

1-Temiz, pak 
2-Abdest ve gusulü bozan şeylerden biri bulunmayan.
3-Türk müziğinde en eski makamlardan biri.
4-Erkek adı olarak kullanılmaktadır.

Bilgi: Ali İhsan Öztürk / www.radyoarguvan.com
Kaynak: Halil Yazgan
www.radyoarguvan.com için hazırlanmış ve düzenlenmiştır…

 

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan