“Kuzey Malatya Vezirazam Sinan Paşa kuvvetlerince Osmanlı Egemenliğine alındı. Mamluk Devleti  egemenliğinde Darende -Hekimhan – Yazıhan, Kuluncak ve Arguvan yöreleri tümü ile Memluklularla itifak halinde olan  Türkmenlerin yurduydu. Arguvan Yazıhan – Hekimhan – Kuluncak ve Darende 1517 yılında  Osmanlı egemenliği altına girdi.”       
Onaltıncı yüzyıla kadar Arguvan nahiyesi Rum başkenti Sivas  eyaletine bağlı Malatya Livasının bir nahiyesi idi. 1560 Tarihinde bugün ki Arguvan ilçesinin sınırları dahilindeki köylerin büyük bir bölümü Kiçik Hacılu nahiyesine bağlıydı. 1560 tarihinde Malatya’dan sonra en çok nüfusa sahip olan nahiye Arguvan’dır. O tarihte 1661 vergi veren erkek nüfusu bulunmaktaydı  (kadın ve çocuklar  hariç) 1883  Mamuret ül- Aziz Vilayet Salnamesine göre Arguvan nahiyesinin 9,804 erkek nüfusu bulunmaktadır.     

1880 Mamüret ül- Aziz Salnamesine göre, Arguvan’da 1 Hükümet Konağı, 6 Mescit,  1 Köprü, 10 Değirmen, 2 Kahve , 30 çeşme

1887 Diyarbakır Vilayet Salnamesine göre Arguvan’ da bir okul bulunmaktadır.

1898 Marif Salnamesine göre  Arguvan’da 35 öğrenci bulunmaktadır.

Daha önce Tahir adı ile nahiye olarak Arapgir’ e bağlı bulunan Arguvan kaza olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır. 1873 yılında ise Tahir adı ile Keban ilçesine bağlı bir nahiye konumuna getirilmiştir. Şemsettin Sami Arguvan’ı Mamuret ül- Aziz Vilayeti merkez sancağının “Maden kazasına bağlı bir nahiye olarak tanımlar Ali Cevdet ise Arguvan’dan  Fırat nehirinin güney batısında Mamuret-ül Aziz vilayeti merkez sancağı Keban kazasına bağlı nahiye olarak söz etmektedir.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Malatya iline nahiye olarak bağlanan Arguvan 01 Haziran 1954 tarihinde Arguvan ismi ile ilçe olan Arguvan’da  ilçe ile birlikte belediye teşkilatı da kurulmuş oldu.

Bilgi: Ali İhsan Öztürk / www.radyoarguvan.com
Kaynak: Halil Yazgan
www.radyoarguvan.com için hazırlanmış ve düzenlenmiştır…
 

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan