1540 -1928 YILLARI ARASI KEBAN İLÇESİ KÖMÜR İŞLETMESİ VE KEBAN OSMANLI ARŞIVLERİNDEN ARGUVAN VE KÖYLERİ

Yürektaşı köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Xalican
■ Kürd yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla
Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı.
Armutlu köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Kuşu
Kızık köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kızık
■ Alevi yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Atmali asiretinden degildirler. Emir ve Kizik köyleri komsu köylüler tarafindan Atmali Kürd asiretinden olduklari bilinmez.
Eski ismi Lolan veya Lolican.
Kuruttaş köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Kuruttaş
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Çevreli köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Musu
Yayıklı köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Helicaçiftliği [ Kürd helican ]
Güveçli köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Maman [ Kürd “amcalar” ]
Göçeruşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Göçeruşağı [ Kürd koçeran “göçerler” ]
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Sığırcıuşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Sığırcıuşağı
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Asmaca köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Asmaca
■ Alevi yerleşimi
Çobandere köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Şotik [ Kürd şûtık
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Osmanlı döneminde ve 1954’e dek bugünkü Arguvan ilçesine tekabül eden Şotik nahiyesinin merkez kasabası idi.
■ Şotik olan ismi geri alinmistir.
Bozan köy – Arguvan – Malatya
1560 T: Bozan [ Kürd “bozlar” ]
■ Türk Alevi yerleşimi
■ Bozan Köyü 1560 Tahrir defterinde de geçer. Türkmen Alevidir.
Çavuşköy köy – Arguvan – Malatya
■ Alevi yerleşimi
Eymir köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Eğmir
1928 K: Eymir [ Tr Eymir/Eymür
■ Alevi yerleşimi
Tarlacık köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Ektir
■ Alevi yerleşimi
Akören köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Akviran
■ Türk Alevi yerleşimi
Güngören köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kazabela/Kadabela
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atma aşireti).
Asar köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Asar
■ Alevi yerleşimi
Yukarısülmenli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Yukarısülmenli
■ Alevi yerleşimi
Kömürlük köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Kömürlük
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Yoncalı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928, 1946 K, MYK: Birik [ Kürd bîrik “kuyucuk” ]
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Alhasuşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Alhasoğlu [ Kürd alxasan
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Aşağısülmenli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Aşağısülmenli
Arguvan ilçe – Arguvan – Malatya
1928 K: Tahir [ Tr Tahar
E1079 Asoğ: Argavan
Y900 Hon: Argaoún/Argaós
■ Bizanslı tarihçi Kedrenos ve Skylitzes’e göre Pavlikçi mezhebi mesnuplarının 9. yy’da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi.
Honigman 56. ■ Osmanlı döneminde ve 1957’ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan)
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aklamından olup Keban Madeni’ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan
karyesi ahalisinin…
Gökağaç köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Gökağaç
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Bozburun köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Parçikan [ Kürd parçikan/percigan “aş.” ]
■ Kürd yerleşimi (Parçikan aşireti).
■ .Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup . ** 17.07.1764 …
Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair
*** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin
*** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi’nin davası…
Karahöyük köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Karahöyük
■ Alevi yerleşimi
■ Kismen türklesmis Ermeni yerlesimi oldugu söylenir.
Koçak köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Mamusa
■ Alevi yerleşimi
Kuyudere köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Minayik
■ Alevi yerleşimi
İsaköy köy – Arguvan – Malatya
1928 K: İsaköy
■ Alevi yerleşimi
Karababa köy – Arguvan – Malatya
K2010: Mamahar
■ Kürd yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır.
Konakbaşı köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Abbasi [ Kürd abbasî
Koyuncu köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Gürge
■ Alevi yerleşimi
Yenisu köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kızıluşağı
■ Kürd yerleşimi
Çimenuşağı mah Yenisu – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Çümenuşağı
1928 K: Çimenuşağı
1722: Çirmen
■ Alevi yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından
Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri.
Gümüşlü köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kasrik [ Kürd qesrik
Yr2010: Kesirik
■ Alevi yerleşimi
Morhamam köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Morhamam
1519: Nurhamam
■ Alevi Kürd yerleşimi
■ Morhamam’ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir.
Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ © 13.07.1777 Malatya, Erguvan nahiyesinin Morhamam köyünde fetihten evvel ve sonra
Kutbularifin Mevlana Hayreddin’in evladına vakfı olduğundan hariçten yapılan müdahelenin men‘i.
Ermişli köy – Arguvan – Malatya
1643, 1928 Ç&K, K: Germişi
■ Alevi yerleşimi
Çayırlı köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Arakil
1928 K: Arakél [ Erm arakelots “havariler (manastırı)” ]
■ Alevi Kürd yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi.
Yamaç köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Muşadi
■ Türk Alevi yerleşimi
Yazıbaşı köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Narmikan [ Kürd nermikan “yumuşaklar
■ Kürd yerleşimi
Doydum köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Doydum
■ Türk Alevi yerleşimi
Bahçeli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Maliyan [ Kürd malyan
İçmece köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig “ılıca” ]
■ Alevi yerleşimi
■ Osmanlılar Dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır.
Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan