Image

Gözüne dizine dura
Gün yüzü görmeyesin
Gözü kör olasıca
Gözlerine patlama düşsün
İki ışığın söne
İki ışığın çıka, önüme aka
Kara kapılara bitesin
Kan işeyesin
Karartın ortadan kalka
Kara yerin kahrı zimin dibine giresin
Küp gibi şişesin
Ocağın kıran düşe
Parça bölük olasın
Ortada kalasın
Saçın tahtaya döküle
Salacan öneme uzana
Sesin kara yerden gele
Sevdiklerinin okuyla vurulasın
Sürüm sürüm sürünesin
Tatarhamı tuta
Toprağını giresin
Töremeyesin
Ulum ulum ulayasın
Yağlı kurşunlara gelesin
Yağlı ipe çekilesin
Yarın gere yere gele
Yedi sene yatasın bir yan üstüne
Yiğit yanın yere gele
Yüreğinde çıksın
Yüzü kesilesice
Yerişip yetmiyesin
Yüzü yitesice

Bilgi: Ali İhsan Öztürk / www.arguvaninfo.Com için kaleme alınmıştır.

 

 

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan