Image

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE…
DÜNÜ VE BUGÜNLERE DOĞRU
NEREDEN …
NEREYE…

1967 YILINDA ARGUVAN İLÇEMİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Arguvan İlçesi Malatya İl merkezinin kuzeyinde ve il merkezine 64 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.037 km2’dir. Denizden yüksekliği 1.150 m.’dir
Bir bucağı 45 köyü vardır. Arguvan’ın merkez mahalleleri sayısı dörttür. Bunların ve muhtarlarının isimleri:

Mahallenin Adı                     Muhtarın Adı ve Soyadı
Bahçelievler                          Celal Eren
Tepebağı                              Fevzi İnanmaz
Bayraktar                              Mustafa Açıkgöz
Dolaylı                                  Vahap Erkaya

           ARGUVAN İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİN İSİMLERİ

SIRA       KÖYÜN                    KÖYÜN                       1965 YILINA
NO:         ESKİ ADI                 YENİ ADI                   GÖRE NÜFUSU

1.            AKVİRAN                AKÖREN                    365
2.            ÇAYIRLI                 ÇAYIRLI                    270
3.            ABBAŞI                  KONAKBAŞI               311
4.            ASAR                     ASAR                       351
5.            ASMACA                 ASMACA                   255
6.            A. SÜLMENLİ           A. SÜLMENLİ              577
7.            BOZAN                   BOZAN                      201
8.            ÇAVUŞKÖY             ÇAVUŞKÖY                 451
9.            ÇERMİK                  İÇMECE                     494
10.           DOYDUM                DOYDUM                   125
11.           EKTİR                    TARLACIK                  411
12.           EĞMİR                    EĞMİR                      630
13.           GERMİŞİ                 ERMİŞLİ                    671
14.           GÖRGE                   KOYUNCU                  518
15.           H. ÇİFTLİĞİ             YAYIKLI                    224
16.           İSAKÖY                  İSAKÖY                  1.035
17.           KADABELA              GÜNGÖREN                 245
18.           KARAHÖYÜK            KARAHÜYÜK               859
19.           KIZILUŞAĞI             YENİSU                     233
20.           KIZIK                     KIZIK                        333
21.           KIŞLA                     KIŞLA                       124
22.           KUŞU                     ARMUTLU                   314
23.           MAMAN                  GÜVEÇLİ                    660
24.           MUŞU                     ÇEVRELİ                    303
25.           MALYAN                 BAHÇELİ                     415
26.           MAMAHAN               KARABABA                  307
27.           MAMASU                 KOÇAK                       186
28.           MİNAYIK                 KUYUDERE                  602
29.           MORHAMAM             MORHAMAM                465
30.           MUŞEDİ                  YAMAÇ                       406
31.           NARMİKAN              YAZIBAŞI                  1.279
32.           PARÇİKAN               BOZBURUN                   614
33.           TATKINIK                TATKINIK                    305
34.           YENİKÖY                 YENİKÖY                      96
35.           Y. SÜLMENLİ           Y. SÜLMENLİ                688

        YONCALI BUCAĞINA BAĞLI KÖYLERİMİZ

36.             BİRİK                     YONCALI                  377
37.             ALHASUŞAĞI           ALHAUŞAĞI              475
38.             GÖÇERUŞAĞI           GÖÇERUŞAĞI            340
39.             GÖKAĞAÇ               GÖKAĞAÇ                 407
40.             KÖMÜRLÜK              KÖMÜRLÜK               268
41.             KURUTTAŞ              KURATTAŞ               204
42.             SIĞIRCIUŞAĞI          SIĞIRCIUŞAĞI           543
43.             ŞOTİK                    ÇOBANDERE           1.307

ARGUVAN İLÇESİNE BAĞLI KÖY VE MUHTARLARININ İSİMLERİ

KÖYÜN ADI                            MUHTARIN ADI
Akören                              Mustafa Doğan
Asar                                 Ahmet Salman
Armutlu                             Hüseyin Erdoğan
Asmaca                             Ali Kılıç
Bozan                               Himmet Öztürk
Bahçeli                              Paşa Yıldırım
Bozburun                            Abdullah Demez
Çavuş                                Kazım Gülbaş
Çayırlı                                Celal Koral
Çevreli                               Hamit Fidan
Doydum                             Cafer Aslan
Eğmir                                 Sani Eren
Ermişli                                Mecdi Tan
Güngören                            Battal Karakuş
Güveçli                               Dedo Ünsal
İsaköyü                              Cuma Kaya
İçmece                               Esef Efe
Konakbaşı                            Kadir Özmeral
Koyuncu                              Sadık Köse
Karahüyük                           Hacı Aslan
Kızık                                   Süleyman Pektaş
Kışla                                   Turan Yücel
Karababa                             Osman Demir
Koçak                                 Ahmet Kara
Kuyudere                             Orhan Haşim
Morhamam                           Ali Rıza Pektaş
A. Sülmenli                           Ali Kaya
Y. Sülmenli                           Hüseyin Arslantürk
Tatkınık                               Hasan Ateş
Tarlacık                               Kemal Zengin
Yayıklı                                 Reşit Ateş
Yenisu                                 Ali Sevinç
Yamaç                                 Mehmet Tulunay
Yazıbaşı                               Nuri Güzel
Yeniköy                               Haşim Özçelik
Alhasuşağı                            Gülağa Düzova
Çobandere                           Kemal Çıplak
Göçeruşağı                           Musa Çabuk
Gökağaç                              Abdullah Çakıl
Kuruttaş                              Ali Osman Polat
Kömürlük                              Hıdır Kaçar
Sığırcıuşağı                           Hıdır Çitçi
Yoncalı                                Sadık Karacan
Gümüşlü                               Ali  Çetin

Arguvan’ın genel nüfusu 21.600 kişi olup, bunun 2.400 kişisi ilçe merkezinde oturmaktadır.
İlçenin doğusunda Elazığ, batısında Hekimhan, güneyinde Malatya, kuzeyinde Arapkir ve Sivas bulunmaktadır. Güneyden kuzeye doğru yükselti artar. Genel konumu bakımından engebeli bir plato teşkil eder. En yüksek dağı Arapkir, Arguvan arasında sınır teşkil eden Göldağı’dır. Diğer taraftan torosların bir kolu olan Yama ve Ayrancı dağları ile Arapkir – Divriği – Arguvan arasında Sarıçiçek Yaylası hayvancılık yönünden önemli bir yer tutar.
Başlıca karasuları Kuruçay, Morhamam Çayı, Söğütlü Çaylarıdır. Bu akarsuların dağılımı tamamen düzensizdir. Sulama işlerinde çok az faydalanılmaktadır.
İlçe halkının büyük kısmı tarla tarımı ile geçimini sağlar. Nüfusun %50’si çiftçilikle, %25’i hayvancılıkla, geri kalan %25’i de diğer illerde çalışmak suretiyle geçimini temin eder. Geçim endeksi normalin altındadır.
Arguvan, turistik yer ve tarihi eserlerden yoksundur. Karahüyük, Yukarı Sülmenli, Ektir Köyündeki höyükler henüz keşfedilmemiştir.
İlçe merkezinde bir Ortaokul, iki İlkokul vardır. Köylerin hepsinde İlkokul bulunmaktadır.

İlçedeki görevlilere gelince:

Belediye Başkanı: Zeynel Üstüner
Belediye Meclis Üyeleri:
Sadık Akdeniz, Ali Ekici, Mehmet Zengin, Bektaş Fidan, Veli Atalan, Murtaza       Altuntaş, Hüseyin Orhan, Bektaş Orhan, Hasan Akın, Zeynel Gönen, Mehmet Topal’dır.
Cumhuriyet Savcısı: Yücel Tezer,
Asliye Hukuk Hakimi Şener Silme,
Sulh Hukuk Hakimi Çoşkun Özaydın,
Askeri Şube Başkanı Adnan Özkaya,
Jandarma Karakol Komutan Vekili Kasım Ata,
Nüfus Memuru M.Ali Varol,
Özel İdare Memuru Turan Kızılay,
Mal Müdürü S.Sırrı İnal,
Ortaokul Müdürü İbrahim Toker,
İlköğretim Müdürü Kamil Yılmaz,
Veteriner Sağlık Memuru Yurdakul Günbay,
Ziraat Teknisyeni     f Şahin,
Hükümet Tabibi Doktor Naci Kahveci,
Ziraat Bankası Müdürü H.F. Kaya,
P.T.T Müdürü Arif Aral,
Tapu Sicil Memuru Adıgüzel Yıldırım’dır.

Ali İhsan Öztürk-www.radyoarguvan.com/Malatya

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan