SÖZCÜK ANLAMI
Aboog Saskinlik hayret belirten ünlem
Agarti Süt ve süt ürünleri
Agil Koyun barinagi
Aha Iste
Alaçig Ot ve çalidan kulübe
Alaf Kuru hayvan yemi
Aliç Dag meyvesi
Aristak Tavan döseme arasi (Evin Tavani)
Ayakçag Merdiven
Ayam Hava
Bacög Kadinlara denir
Baldircan Patlican
Barabar Birlikte
Barhaç Kova,stil
BEDDUALAR GANERE
BEDDUALAR ELLERE KALA
BEDDUALAR GILIGIN BATA
BEDDUALAR DERT SOGHASICA
BEDDUALAR ÇER ALASICA
BEDDUALAR ÇATLAYISICA
BEDDUALAR BASINA AGLAYAYIM
BEDDUALAR CIGERI AGZINA GELESICE
BEDDUALAR ADI GALASICA
BEDDUALAR HÖTIKLENESIN
BEDDUALAR ZIKKIMIN KÖKÜ
BEDDUALAR KANSIÇASICA
BEDDUALAR SÜRÜNESICE
BEDDUALAR YAGLIKURSUNA GELESICE
BEDDUALAR YERISIP YETMEYESICE
BEDDUALAR TÖREMIYESICE
Besli Mavzer tüfegi
Bibi Hala,Babanin kiz kardesi
Bicak dami Kiler
Bilbil 1/2 mucur
Bildik Domatesin küçügü
Bildir Geçen sene
Bisi Yagda kizartilan hamur
Bitirak Diken yigini
Bögürmek Sigirlarin bagirmasi
Börg Karin boslugu
Börtletmek Hafif ateste haslamak
Bugasak Inegin cinsel kizginliga gelmesi
Burma Burulmus ot
Buymak Çok üsümek
Çaga Çocuk
Çagala Olmamis meyve
Çagil Tarlada Tas yigini
Çapi Bez parçasi
Çasur Bir dag bitkisi
Çatma Yayik askisi
Çeç Harman atigi
Çemçe Kepçe
Çeralasin Çaresiz kalmak
Çerçi Seyyar köy saticisi
Cilga Çigir,keçi yolu
Cingilli Orta boy kazan
Çir Kayisi kurusu
Çit Çit Çekirge
Çomak Dürüm,köy sandviçi
Çortun Damdaki su gideri
Çövür Büyük agaç dikeni
Cücük Civciv
Çulpara Yün-Keçe parçasi
Culuk Hindi
Çüt Çift
Dalap Arzulu
Dam Toprak evin üstü
Davar Koyun keçi
Dayiyolu Gelinin dayisina armagan
Degnek El sopasi
Dehre Agaç kesen küçük alet
Demi Degilmi
Develeme Topaç oyun araci
Deyi Diye
Domalan Mayis ayinda topragi kabartarak çikan protein oran
Don Kilot
Dügürcek Ince bulgur
Dulda Gölge
Egis Ates küregi
Eglesmek Beklemek,bir yerde kalmak
Ehmal Ihmalkar
Elekçi Göçer çingene
Ellik Ekin biçmede kullanilan parmaklara takilan takilan
Emmi Amca
Enik Köpek yavrusu
Erkisi Ergen kisi,delikanli,koca
Essah Dogru,gerçek
Essahmi Dogrumu
Ferik piliç
Fetil Mayasiz ekmek
Firik Olmamis bugday basagi
Fiski At esek pisligi
Fistan Uzun kadin elbisesi
Gabal Götürü is
Gada Kaza bela
Gadan alam Kazani alam
Gah Elma,armut kurusu
Gahirdak Kuyruk kavurmasi
Galiç Küçük orak
Garamuh Bögürtlen
Gardaslik Süt kardes
Garez Kin,iftira
Garis vermek Beddua etmek
Gatig Ayran
Gavurga Kavrulmus bugday
Gaygana Yumurta yemegi
Gejgere Tahtadan yapilmis,iki kisi tarafindan tasinan yük
Gelin baci Yenge (yeni gelinlere denir)
Göbelek Mantar
Gögerti Yesillik,filizlenmis tarla
Golçak Kadinlarin dirsege kadar kullandiklari bezden kol
Göv Yesil
Göze Su kaynagi
Grat Bugday ölçmeye yarayan tahta ölçek
Gremise Boyuna takilan iri altin
Gügüm Sürahi
Gurk Kuluçkadaki tavuk
Gusgana Küçük tencere
Gusluk vakti Ögleye yakin
Güveyi Damat
Hacat Alet edavat
Hallik Ufak tas
Hasil Un tatlisi
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ÇITLIK
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ÇASIR
HAYVANLARA VERILEN OTLAR KEVEN
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ÇÖRDÜK
HAYVANLARA VERILEN OTLAR SIGIRCI GÜLÜ
HAYVANLARA VERILEN OTLAR AG KANGAL
HAYVANLARA VERILEN OTLAR SIÇAN DIKENI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR HAVA YAPRAGI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR KAMÜS
HAYVANLARA VERILEN OTLAR AYRIK
HAYVANLARA VERILEN OTLAR SÜTLÜVEN
HAYVANLARA VERILEN OTLAR KAZ AYAGI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ISIRGAN OTU
HAYVANLARA VERILEN OTLAR KERKÜÇ OTU
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ÇAYIR OTU
HAYVANLARA VERILEN OTLAR EBE GÜMECI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR KURT KULAGI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR ÇASIR
HAYVANLARA VERILEN OTLAR DOMUZ BITIRAGI
HAYVANLARA VERILEN OTLAR PALAH
Hazlengüç Masta ucuna takilan çamur siyiran metal
He Evet
Hemi Öylemi
Hergeyleme Tarlayi sürme
Hergimat Sap karistiran dilli demir
Herif Erkek koca
Herle Koyu un çorbasi
Heybe Çift gözlü çuval
Hogdur Aman dilemek sözcügü
Hon Ekin biçme
Hosaf Komposta
Hozan Biçilmis tarla
Irak Uzak
Islik Gömlek
Isotu Biber
Kama Sivri biçak yontulmus agaç
Keaz Kadin,bayan
Kem Çivi
Kemis Süzgeç kap
Kenger Bir dag bitkisi
Kenlenme Kin tutma
Kepkepi Küçük çivi
Kirat Bugday ölçegi,ortalama 15 kg
Kirpmak Tras etmek
Kömbe Dag mantari
Köskü Kapi,sürgüsü
Köynek Gömlek
Külbe Bostanda kullanilan küçük kazma
Loda Topraga saman saklamak
Log Dami pekistiren tas
Mahna Bahane
Mal Iri bas hayvan
Malamat Berbat,Rezillik
Malamga Ezilmis bugday-Arpa saplari
Mamih Yabani erik
Masta Ucuna çivi takilmis uzun degnek
Melete Malatya
Meret Hayvanlara kizinca söylenir
Mertek Dam dösenirken kullanilan ince agaç
Mintan Islik,gömlek
Mismis Kaysi
Mozzik Yaban armudu
Mucur 1/4 Grat
Nahas Niye-Neden
Nahna Lahana
Öllük Kundak topragi
Örme Kildan yapilan uzun ip
Ossun Olsun
Palan Semer
Panginot Banknot,lira
Pendir Peynir
Peskir Havlu
Pirpirim Semizotu
Pohnut Dut ezmesi
Porsuma Dagilma
Pürçekli Havuç
Pusu Mor ipekten bas örtüsü
Püsürük Damda yada Koyun altlarini kurulamada kullanilan
Saçu Dügün çagrisi
Sahap Sahip
Salaca Sedye
Sanisirin Iki katli evlerde çikma yapi
Sarat Iri delikli kalbur
Segirt Zipla
Selek Çali-çirpi destesi
Ser Yaramaz
Seyipleme Basibos birakma
Sigeç Küçük agaç, aralik
Sigirlik Ahir
Sillan Kusburnu
Sillik Das unundan yapilan ekmek
Sitil Su tasinan kova
Soysuz Vefasiz
Suvarmak Sulamak
Süygel Dam kenarina dösenen çikma
Test Büyük legen
Tezze Taze
Tiken Diken
Tohoooo Umutsuzluk ünlemi
Tomafil Otomobil
Tomuz Temmuz
Töremeyesin Üreyemesin
Tuman Don
UÇGUR Alt giysisini belde tutan bağ
Varyet Varlik
Yaba Harman savrulan tahta çatal
YABANI MEYVELER,BITKILER YABAN INCIRI
YABANI MEYVELER,BITKILER MOZZIK
YABANI MEYVELER,BITKILER ALIÇ
YABANI MEYVELER,BITKILER DAGIN
YABANI MEYVELER,BITKILER KARAMUH
YABANI MEYVELER,BITKILER PELIT
YABANI MEYVELER,BITKILER SILLAN
YABANI MEYVELER,BITKILER SÜRSÜLÜK
YABANI MEYVELER,BITKILER ÖKSÜRÜK ÇIÇEGI
YABANI MEYVELER,BITKILER ÖKÜZ GÖTÜ
YABANI MEYVELER,BITKILER MAMUG
Yaglik Mendil
YEMEK ISIMLERI ERGIBAZ
YEMEK ISIMLERI SILLIK
YEMEK ISIMLERI BISI
YEMEK ISIMLERI KÖMBE
YEMEK ISIMLERI AYRANLI SOGRA
YEMEK ISIMLERI HERLE
YEMEK ISIMLERI IÇLI KÖFTE
YEMEK ISIMLERI AYRANLI GILIKLI
YEMEK ISIMLERI CACIKLI AS
YEMEK ISIMLERI EKMEK ASI
YEMEK ISIMLERI TIRIT
YEMEK ISIMLERI BULAMAÇ
YEMEK ISIMLERI DOGURTMA
YEMEK ISIMLERI GAYGANA
YEMEK ISIMLERI KIS GILIKLISI
YEMEK ISIMLERI SACÜSTÜ
YEMEK ISIMLERI POGNIT
YEMEK ISIMLERI PIRPIRIM ÇORBASI
YEMEK ISIMLERI SINIR
YEMEK ISIMLERI ÇÜTÇÜ ÇOMAGI
YEMEK ISIMLERI PITPIT ÇIMAGI (PIT-PIT-ASI)
YEMEK ISIMLERI DÖGÜRCEK ÇORBASI
YEMEK ISIMLERI HASIL
Yemlik Bir dag bitkisi
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) REYHAN
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) KILÇIK
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) DEVE GÜLÜ
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ÇAY ÇIYNAGI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) KUZU KULAGI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) TOSPAGA YONCASI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) KUSKUSU
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) YEMLIK
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ÇAYIR YEMLIGI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ACIGCIG
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) DOMALAN
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ELEKÇI BAKLASI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) YOGURT BAKLASI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ADAM BAKLASI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) KOSKOCU
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) AG BALDIR
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) HER GÜLÜK
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) YILAN BAKLASI
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) PIRPIRIM
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) YAGLICA
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ANIH
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) SIRE TUTU
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) YARPUZ
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ÇILDIRIM
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) KENGER
YENEN OTLAR (TOPLANDIGI GIBI VEYA YEMEKLERLE) ÇALIK
Yogurt çalmak Süte yogurt damizligi atmak
Yunsun Yikansin
Zemzehri Kis
Zipzipi Sögüt-Kavak agaçlarindan yapilan düdük
Zirp Demirden kapi mandali
Zirza Kapi sürgüsü
Ziyipma Kayma
Zoppa Sopa,dayak

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan