Seyit Meftuni

Melul mahsun duran güzel Aşkın beni del’eyledi Giyin libasını düzel Aşkın beni del’eyledi Oturmuş karşımda...
Küçük yaşta gurbet elde Gezer divana divana Defteri kalemi elde Yazar divana divana Minnet eylemem...
Kendi bildiğine gitme oy Gel dosta gidelim gönül oy Beni yad ellere atma Gel dosta...
Dertli gönül durmaz söyler Dost ismini yar ismini Demem kimselere beyler Dostun ismini ismini Delmeyen...
Yarin ellerinde dostun köyünde Terketmiş evini gitmiş bu gelin Körpe kuzuları kalmış evinde Terketmiş evini...
Talih bizi attı gurbet ellere Kara günler gelir geçer ağlama Al sazı ellere dokun tellere...
Akılsız diyerek beni taşlama Sana senden aciz bakmadım ki ben Kesek tarlasında saban işleme Fikir...