Image

ImageYar senin sevdana düştüm düşeli
Mecnundan betere dönmüş gibiyim
Deli gönlüm sevdalandı besbelli
İçmeden kafayı bulmuş gibiyim…

O ela gözüne kurban olayım
Gel karşımda dal boyunu göreyim
Sen olmazsan bu dünyayı nideyim
Cehennen narına yanmış gibiyim…

Gecemi gündüzmü bilemez oldun
Görünce aklımı başımdan aldın
Zülfünün teline bağlanıp kaldım
Derin bir ummana dalmış gibiyim…

CEMAL derdin ile dövünüp durur
Hayel kurar kendi kendin avutur
Senden ayrılırsam halim nicolur
Ölmeden mezara girmiş gibiyim…
Söz-Müz:Cemal ÖZTAŞ

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan