arguvan

Image

Ali Rıza Uğurlu

ALEVİLİK Mİ EMEVİLİK Mİ? Anadolu Alevileri tarihi boyunca önlerine dayatılan ‘’yasaklar, baskılar, iftiralar ve katliamlar’’ karşısında öğretilerine sıkı sıkıya sarılıp dimdik durmayı başarmışlardır.
Peki Alevilik adına bazı ‘’Vakıf ve dernek öncüleri? Emevi ce sonradan konan katı kurallara adım adım yaklaşırken ve o kurallara teslimiyeti ’’Biz de Aleviyiz’’ demekle gizlediklerini mi sanıyorlar?
‘’Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’’ diyen Hünkarın adını kullanarak şeriat yanlı eylemleriyle ‘’Ben Aleviyim diyen birileri’’ doğrudan Emevi müslümanım dese karşılarına çıkan birileri mi olacak?
Yan yana kader birliği yapmış Tek Tanrı’’ya inanmış ibadetleriyle şekillenmiş herkes, her şeyden önce insan haklarını gasp etmiş, günün kirli siyasetinden inancını uzak tutmuş olsa, o zaman inancına bağlı ve saygılı olduğu kadar, saygınlık da kazanmış olmaz mı?
Geçmişe bir bakıldığında Aleviler ‘’Alevilikleri ile, tüm inançlara saygılı olmayı günümüze dek de ilke edinmişlerdir. Öyleyken, her dönemde sistemlerle hep kavgalı olmuşlar.
‘’Baskılara rağmen, çağa açık olmayı yeğlemiş inadına öğretiyi yaşayarak korumuşlardır da.
Peki neydi o kavgaların nedeni? Yezit’in pis yönetimine karşı Haz.Hüseynin duruşunun korunup yaşatılması adına değil miydi?
Günümüzde dünya’nın bir çok yerinde görülüp özümsendiği gibi, Doğa’nın Dünya üzerindeki insanı değerler yanında dengesizlik var. Bir Alevi dedesi, günün ‘’Fettullah Gülen’’ fetvalarına takılıp koşuşturacağına herkesten önce o dengesizlikleri görüp talipleri ile paylaşması gerekmez miydi?
Hünkar H. Bektaşı Veli, Abdal Musa Hazretleri ve bütün Anadolu erenlerinin özel yaşamlarında olduğu gibi, geride bıraktıkları ‘’insanı yanı ağırlıklı olan’’ öğütler şimdiye dek geçerli idi ve korunmuştur da…

Kendilerini seyit soyundanım deyip öne çeken bazı dedeler, Neydi o size edilen öğüt?
Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol…
Gün gelecek üstünde yaşadığımız ‘’Dünya’’ tümden unutturularak 1400 yıl sora çağı karanlıklara çekmek isteyen ‘’Fettulah Gülen’’ gibilerin doğumunu kutlatıp ölümünü andıracaklar size, yeter ki Amerikan emperyalizminin çıkar politikalarına yama olup birilerinin aracılığıyla oralara yapışıyorsunuz ya, öyle kalın siz, yapışın yapışında ceddimiz dediğiniz o değerlerin devamıyız demeyin…
Alevi öğretisini özüne yazmış, çağı kucaklamış, aydınlık için dünya aydınlarıyla yola koyulmuş milyonları siz geçemezsiniz…

Bazıları diyorum, hiç de isim vermeye gerek yok, onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar.
Muharrem ‘’Matem ayı’’ geldiğinde Haz. Hüseynin yasını tutarlar. Ancak;
‘’Haz. Hüseyin Yezit’e biat etmemiştir…
Bunu hatırlatmakta da sanırım yarar var. İşte o şahıslar, emperyalizmin dayatmış oluğu ‘’Ilımlı İslam’’ eylemlerinde hep hazır ve amadeler maşallah… Ancak sizleri bu günün Alevileri af etmeyeceği gibi, tarih de unutmayacaktır. Şurası da bilinmeli ki, bu gibiler Abbasilerle de öğretiye ihanet etmişti…
Yiğit ‘’Pir Sultan Abdal’’ın dediği gibi, ’’ Padişah, senin de tahtın devrilecektir…
Nice tahtlar saraylar devrildi, ancak izler köreltilemedi, olanlar unutulmadı unutturulamazda.

Saygılarımla.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan