İletişim araçlarının ,yaşamımızın çok önemli bir parçası ,hayatın adeta olmazsa olmazı olduğu günümüzde,bu teknik olanağı bize sağlayan başta Sn. Deniz Çamur olmak üzere tüm Arguvan.info web tasarım ekibine ve çalışanlarına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Başlangıç itibariyle de olsa,zengin bir içerik kapsamında güzel bir tasarım ve görselliğin oluşturulmuş olmasından dolayı da kutluyorum.
Genel olarak yöremize hitap eden birçok web sitemiz var;bu sitelerimizin hepsini de kendi özelinde anlamlı bulduğumu ve bu doğrultuda da desteklediğimi zaman zaman dile getirdim. Kuşkusuz tüm bu çalışmalar, burun kıvrılarak küçümsenecek çalışmalar değildir ;ancak istenilen boyutta bir çalışma olmadığını da söylemeliyiz.Bu çalışmaları güçlendirecek, site çalışanlarıyla birlikte bizleriz. Bu,birbirini etkileyen, destekleyen,tamamlayan ayrılmaz bir ikilidir. Ve bu çalışmaların istenilen boyutta olabilmesinin bir ön koşuluda, geniş bir perspektifle ilkeli,tutarlı ve kararlı bir biçimde ne yaptığını ve yapacağını bilen bir yürüyüş seçeneğini oluşturmasıdır.

Arguvan.info;
-Yöremizin maddi ve manevi kültür değerlerine sahip çıkan ve tanıtan,
-Yöremizin sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm yollarını araştıran,
-Yöremizin ekonomik,sosyal,kültürel kalkınmasında bir projeksiyon sunan,projeler geliştiren ve bu projelerin hayata geçmesi doğrultusunda uğraş veren,
-Yöremiz insanlarına ilişkin haber,yorum ve gelişmelerin takipçisi ve yansıtıcısı olan,
-İnsanlarımız arasında iletişim ve diyalogun sağlanması ve geliştirilmesine zemin oluşturan,
-Yurtsever,devrimci,demokrat ülke kamuoyu gündemiyle bütünleşebilen,
-Bireyin entelektüel zihinsen gelişimine,bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çabasına hizmet eden,
perspektifle;
Arguvan.info;
-Ahlaki ve etik kurallara sahip,
-kişisel polemiklerden uzak,
-Birleştirici, katılımcı , paylaşımcı kolektif bir zemin,
-Emekten,emekçiden yana,
-Yurtsever,devrimci,demokrat tüm insanlara açık,
-Bireysel kaygılardan ,kişisel çıkar ve menfaatten uzak amatör bir ruh ve profesyonelce bir çalışma,
ilkesiyle;
Arguvan.info;
-İlke ve amaçlarından sapmayan,
-Tavizsiz,
tutarlılıkla;
Arguvan.info;
-Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren,
kararlılıkla;
Ve Arguvan.info,
-Kurumsal ve bireysel olarak yöre insanlarımız arasında sosyal,kültürel,ekonomik yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine hizmet eden temel
amaç doğrultusunda,
çalıştığını ve çalışacağını bilen,
yürüyüşünü sürdürmesi temennimdir.

Bu doğrultuda, hepimize de bu çalışmada büyük sorumluluklar düşmektedir. Kendi adıma, bu çalışmada üzerime düşecek sorumluluğun gereğini elimin,aklımın,gücümün yettiğince yerine getirmenin uğraşı içinde olacağım.
ARGUVAN.İNFO WEB SİTEMİZ TÜM ARGUVANLILARA HAYIRLI OLSUN.

Sağlıcakla,dostça,sevgiyle kalın.Sevgiler,Saygılar.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan