TERÖRÜN HEDEFİ

Ankara Ulus´ta Salı günü patlatılan bomba tüm halkımızı derinden yaralamış ve sarsmıştır. Anafartalar çarşısına bombayı bırakanlar, şu ya da bu kişiyi hedef seçerek böyle bir işe girişmemişlerdi. O bombanın hedefi herhangi birimizde olabilirdik; nitekim o bomba halktan herhangi bir 6 yurttaşımızın hayatını almış, 100 yurttaşımız da yaralanmasına neden olmuştur.Bu bombayla toplum nezdinde asıl yaratılmak istenilen şey; korku,sindirme, kin,nefret,öfke,düşmanlıktır. Toplum, yaratılan terörle bir yandan korkutulup sindirilmek istenirken diğer yandan kin,nefret ve öfkeyle milliyetçilik duyguları körüklenerek şoven- ırkçı politikalar güçlendirilip,Türkler ile Kürtler arasında düşmanlıklar yaratılmak istenilmektedir.Bu çabalar ise ülkeyi yeni şiddet,terör yada bir savaş boyutuna getirecek tam bir kaos ortamına sürükleme isteğidir.

Bu terör eylemini, insan haklarından,adaletten,demokrasiden,halkların birarada özgürce yaşamından, barıştan yana olan her insanın,her kurumun şiddetle kınaması ve bu tip eylemlere karşı tavır alması gerekir.İşin bu boyutuna baktığımızda yurt içinden olsun yurt dışından olsun hemen herkesin bu terör olayını kınadığını görüyoruz.Kuşkusuz, kimin bu konuda kınama mesajları yayınlayıp yayınlamadığından öte samimi davranılıp davranılmadığı önemlidir. ABD de kınıyor.O ABD ki,hala devam eden Irak işgalinde bir milyondan fazla Iraklının ölümünden sorumludur.Ve yine 80 öncesi ve sonrası ülkemizde, halkımıza dönük bir çok katliamların ve cinayetlerin sorumluları ve bu teröre kol kanat gerenler, bunları çeşitli sıfatla masumane gösterenler ve hatta kahramanlık payesi verenler de kınıyorlar;ama gerçekten ne kadar samimidirler dersiniz? Kimin samimi olup olmadığını geçmişte yaşanılan tarihi süreç bizlere gösteriyor.

Terörün hedefi tüm emekçi halktır; yaratılan şiddet ve terör ortamıyla halk, kendi ekonomik-demokratik haklarını savunamaz konuma getirilir;artık en büyük talebi can güvenliğidir. Güvenlik uygulamalarının her şeyin önüne geçirildiği bir ortamda ise, halkın var olan demokratik hakları da budanır.İşte bu ortamlar her türlü provokasyona açık ortamlardır; emekçi halk, farklı alt kimlikleriyle (etnik,inançsal v.b.) ön plana çıkarılarak düşmanlıklar yaratılır ve bölünür.Bu ortamları yaşadık hala da yaşıyoruz. Bu ortamlar ,hep sömürgecilere, vurgunculara,yağmacılara,hortumculara, rantiyecilere ,silah tüccarlarına yaradı;ama emekçi halkımıza hiçbir zaman yaramadı;halk bir yandan şiddet ve terörün direk mağduru olurken öte yandan hak alma mücadelesinde hep susturuldu ve açlığa, yoksulluğa boyun eğdirilmeye çalışıldı. Dünyada ve ülkemizde yaşanılan gizli yada açık savaş ortamları, her zaman, yoksul halkın maddi yada manevi kayıpları, zengin sömürgeci sınıfların ise kazançlarıyla sonuçlanmıştır.

Bu zamana kadar kimse tarafından üstlenilmeyen bu insanlık dışı eylemin zamanlaması ise insanı düşündürecek boyuttadır.Gerek seçim süreci içinde olduğumuz gerekse Güneydoğuda yoğun operasyonların olduğu ve Türk ordusunun Kuzey Iraka girme beklentilerinin arttığı bir dönemde hiçbir siyasal grubun da savunamayacağı böyle bir eylemin yapılmış olması gerçekten düşündürücüdür. Bir düşündürücü yön ise, canlı bomba olarak bu eylemi gerçekleştirdiği söylenilen kişinin siyasi yada kişilik yapısına ilişkin basında dile getirilen bilgiler.

Teröre ve şiddete karşı olmak;haktan,hukuktan,adaletten yana olmaktır. Teröre ve şiddete karşı olmak; insan haklarından, demokrasiden, paylaşımdan, farklılıkları kucaklayarak özgürce birarada yaşamaktan,barıştan yana olmaktır.Teröre ve şiddete karşı olmak; her türlü ayrımcılığa, sömürüye, yağmaya, talana, hukuksuzluğa, silahlara, silahlanmaya karşı olmaktır.

Ankaradaki bu provokatif insanlık dışı terör eylemi , tüm demokrasi güçlerince her zaman lanetle hatırlanacaktır.Bu terör eylemini kim yapmış olursa olsun,hangi gerekçeyle yapmış olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olamaz.Ve bunları yapanlar halka hesap vermekten kurtulamayacaklardır. Devletin,hükümetin görevi bunu yapan karanlık güçleri ortaya çıkarmaktır.Ne yazık ki,bu ve benzeri karanlık eylemlerin arkasındaki güçler hep karanlıkta kalmıştır.Bu tür karanlık provokatif eylemleri boşa çıkaracak ancak halkımızın bu tip provokatif eylemlere pirim vermeyen bilinçli,inançlı ,kararlı tutumudur.

SİLAHLARIN MEZARA GÖMÜLDÜĞÜ BİR DÜYA DİLERİM.

Sağlıcakla,dostça,sevgiyle kalın.Sevgiler,Saygılar.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan