Kazim Eroglu

Kazim Eroglu

Kazim Eroglu

Festivalin başarısı ve amacına uygun yapılması ortak bir payda içinde buluşmaktan geçtiğini hepimiz biliriz;ancak basit birtakım gerekçelerle( bu gerekçelerin çoğu kişiseldir) doğruları zaman zaman pratiğe aktar(a)mıyoruz. Bu yıl olduğu gibi, kimi yıl içinde de benzer sorunlar yaşandı ve festival organizasyonu zayıflatıldı. Türkü festivaline ve belediye tarafından yapılan organizasyona ilişkin  genel düşüncelerimi daha önceki bir yazımda açıklamıştım.O yazıda, belediyenin vakıf ve dernekleri dışlayan tavrının yanlışlığına vurgu yapmıştım.Bu gelinen aşamada bu tartışmanın pek bir faydası yoktur.Festivalin gerçekleşmesine çok az bir zaman kala  yapmamız gereken festivalin desteklenip desteklenmemesi sorununda doğru tavrı sergileyebilmektir.

Arguvan Türkü Festivalinin organizasyon biçimine,tarihine,programına yönelik olarak kimi çekincelerimiz olabilir.Tüm bu çekinceler bizlerin kurumsal yada kişisel bazda festivale katkı yapmamızı engellememeli düşüncesindeyim;çünkü bu çekinceler öze ilişkin şeyler değildir. Öze ilişkin olan, festivalin bizzat kendisi ve kendi toplumumuzun iradesi dışında kimi kurum yada kişilerce farklı amaç ve çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesi olabilir.

ImageYörenin kültürel birikimlerini çağdaş bir bakış açısıyla gelecek kuşaklara aktarılması ve evrensel boyuta taşınması doğrultusunda yapılacak olan tüm çalışmaları-bu çalışmalar bizim dışımız da olsa ,kimi çekincelerimiz de olsa-sahiplenmek ve olanaklarımız ölçüsünde katkı sunmak hepimizin önceliği,görev ve sorumluluğu olmalıdır. 

Vakıf ve derneklerin Arguvan Belediyesince organizasyon içinden dışlanmasıyla bu kurumlarımızın festivale aktif katkılarının ortadan kaldırıldığı inkar edilemez.Bu durum kuşkusuz festivalin niteliğini zayıflatan önemli bir etmendir.Bunun sorumluluğu da festivali organize edenlere ait olacaktır. Bu dışlayıcı yaklaşım ne o kurum yada şahıslara ne de yöreye  bir artı sağlamaz.Diğer yandan madem bu organizasyonda yer almıyoruz o zaman bizde festivale katılmayız diyerek bir tür tepkisel bir tavır sergilemek de ne kendimize ne de yöremize bir artı kazandırmaz.Bu aşamada yapılması gereken,eleştiri haklarımızı saklı tutmakla birlikte,festivale katılıp festivalin başarısı için olumlu bir katkı yapabilmenin çabası içinde olmaktır.Unutmamak gerekir ki, bu festivalin başarısı yada başarısızlığı herhangi bir kuruma yada şahsa yazılmayacaktır,başarı yada başarısızlık tüm Arguvanlılara yazılacaktır. Bugün bu  bilinçle hareket ettiğimizde, birlikte hareket etme iradesini güçlendirme adına, geleceği kurtarabiliriz.Aksine bu kısır döngü sürüp gider ve kaybeden de son tahlilde Arguvan olur.
Benzer olumsuzlukların geleceğe taşınmaması için ,festivalin organizasyon biçimi hiç kimsenin keyfiliğine bırakılmadan ilkeli bir duruma kavuşturulmalı ve bu noktadaki tartışmalar bitirilmelidir. Arguvan Türkü Festivalinin, türkülerimizi yaşatma adına devam ettirilmesi gerektiği konusunda sanırım hiçbir Arguvanlının itirazı olmaz.O halde, öncelikle ,bu etkinlik hiçbir zaman kısır tartışmalara kurban edilmemelidir.İkincisi, bu etkinlik sürekli güçlendirilmesi ve amacına uygun yapılandırılması için tüm kurum ve kurum yöneticilerimiz sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

Festivale direk bir katkımız olmasa da herkesi düşünsel bazda da olsa  olumlu katkı yapmaya çağırıyorum.Çünkü bu türküler bizim türkülerimiz,bu insanlar bizim insanlarımız,bu sanatçılar bizim sanatçılarımızdır.Kısacası,bu festival bizim festivalimizdir.

Saygılarımla.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan