Ahiretin bahçesine gireyim 
Erişilmiş gonca gülün dereyim
Eşimden ayrıldım haber sorayım
Gonca güllerini derer gezerim 

Bu dünya fanidir kalmıyor baki         
Doldur ver içeyim zehiri saki 
Ecel defterine yazsınlar sanki 
Defterim elimde ağlar gezerim 

Yeter aşık Memet bu kadar yeter
Sen ettin bizleri ölümden beter
Çöktü üzerime kasvetli keder
Gam yükünü sır7tıma atar gezerim

Diyen Aşık Memet 1926 yılında Arguvan ilçesinin Karahüyük köyünde doğdu. Henüz 11 yaşında iken babasını kaybetti. Babasının ölümü onu İlkokul 3, sınıftan ayrılmasına neden oldu. Okumayı bırakan Memet bir küçük  cüre saz alarak kendi kendine öğrenmeye başladı. Öğrendiği sazı eşliğinde usta malı türküleri söyledi.  Daha sonra çevresinde gördüğü eksiklikleri yanlışlıkları,aksaklıkları eleştirel ve espirili bir tarzla  şiirleştirerek seslendirdi ve çaldığı cüre eşliğinde söylemeye başladı. Yöresel kültürü yansıtan türküleri kısa zamanda  yöre halkı tarafında benimsendi. Dilden dile dolaşmaya başladı.     1968 yılında Ermişli  ( Germişi)  köyü Emirler mezrasından  Hasan Dede  Karahüyük köyüne gelerek Halil Bal, Mehmet Ali Bal ve Memet Bal ile 18 gıratlık tarlasının biçilmesi için kabale  götürü) anlaşır. Honcular tarlaya vardıklarından aldandıklarını anlarlar Fakat verdikleri sözdende dönmezler Tarlayi dererler. Aşık Memet bunun altında kalmak istememektedir. Dedeye bir türkü yakar. Bu türkü dilden dile dolanır. Arguvanlı eklemeler yapar.  Bazı dörtlüklerin sonradan eklendiğini sanıyoruz.

Kapıya bağlamış iğdiş bir gır at
Dede doğru söyle tohum kaç gırat
Doğru söylemezsen almayan murat
Dede doğru söyle tohum kaç gırat

Ufak ufak bölükleri bitirdik
Goyu goyu gölgelerde oturduk
Bu yılda dedenin keyfin yetirdik
Doğru söyle dede tohum kaç gırat

Emirler çiftliği Ermişler köyü
Hoşuma getmeyi dedenin huyu
Cevizin dibinde içerdik suyu
Doğru söyle dede tohum kaç gırat

Kara seki derler başına vardık 
Ekin ufkıdı eğlendik kaldık
Gelenden geçenden tohumu sorduk
Doğru söyle dede tohum kaç gırat

Ekmek centesine siyekler üşer
Acı kayısı yedim karnımda şişer
Dede .bu kabala aklımız şaşar 
Doğru söyle dede tohup kaç gırat 

Kırk gıratlık yere onsekiz dedin
Kurt oldun sinemde  gövdemi yedin
Görpe yavruları aç susuz koydun
Dede doğru söyle tohum kaç Fırat

Havaya baktım ki hava ne ayaz
Dedenin ayanda çorabı beyaz
Onbeş gün hon dördük çalmadın bir saz 
Dede doğru söyle tohum kaç gırat

Maraş  ta talibi dikersin dara
Orak biçenlere verirler para
Seni haval ettim İmam cafara
Dede doğru söyle tohum kaç gırat 

Karöyük de orta honcuyduk biz   
Aslınız biliriz dedelersiniz 
Kırk gıratlık yere dedin onsekiz 
Dede doğru söyle tohum kaç gırat

Aşık Memet çalar idi orağı 
Kadir Mevlam yakın eder ırağı 
Emirlerdir bu dedenin durağı
Dede doğru söyle tohum kaç gırat                

1971 yılında Karahüyük köyünün İlkokulu yanar. Yangından sonra bütün çabalara rağmen üç yıl okulun açılması sağlanamaz. Okulun açılması için 1974 yılında köyde bir heyet Ankara  ya gönderilir bu heyette Memet Ali Çamur ve Rıfat (Ürfet) Çamur da bulunmaktadır.

Aşık Memet bu heyete  bir şiir düzer,
 
Aybaşında gidecekler 
Bizimkiler bizimkiler
Görek hele neydecekler
Bizimkiler bizimkiler

Gidip orda boş vermeyin 
Birbirinize durmayın 
Şahsi işiniz görmeyin
Bizimkiler bizimkiler 

Memet Ali Ürfet tamam
Birde daha bulun hemen
Bizden Ankaraya selam
Bizimkiler bizimkiler

Gidip orda edin niyaz
Etmesinler sizlere naz 
Erbakanla kılın namaz
Bizimkiler bizimkiler

Aşık Memet bu himmeti
Ola Allahın hikmeti 
Göresiniz Eceviti
Bizimkiler bizimkiler

Köyde Ali Ekber Dede  traktör almayi kafasına takar. Traktör için oluşturduğu parayi cebine koyarak şehre gider . Ancak cebindeki parayı yankesicilere kaptırır. Aşık Memet bunun üzerine bir şiir yazar.

Ali Ekber dedenin halini duydum
Gam yeme bu işe aman ha aman
Şu tomuz ayında üşüdüm buydum
Üstün gey sırtına aman ha aman

Sen motor almaya gönlün kaptırdın 
niye sattırdın
Cebinde parayı nasıl çarptırdın 
Şunu açık söyle aman ha aman

Taksiye binince yerin darmıydı 
Şoföründen gayrı adam varmıydı
Dede bu parada haram varmıydı 
Yalan söylemeyen aman ha aman 

Dede motur ile gel boz arayı
Bu başına satın alma belayı 
Faiz ile aldın sen bu parayı
Bu sevdadan vaz geç aman ha aman

Parayi çalanlar murat almasın
Ceddin ona hayir dua salmasın
Vücut sağlam ama gözden ağmasın
Gücenme sözüme aman ha aman 

Sen düştün moturun peşine dede
Bundan vazgeç dendi sana kaç kere
Eşin Haçça ana düşer kedere
                                       
Köyde çifçilik  yapan ve bakkal işleten Aşık Memet 15.08.1976 tarihinde vefat etti. Yörede sevilen Aşık Memet BAL  ın çok sayıda şiirinin olduğu söylenir. Ancak bu gün 8-9 şiiri derlene bilmektedir.

Anlatım- Kaynak:Halil YAZGAN
Bilgi: Ali Ihsan Öztürk / www.Arguvaninfo.com
www.Arguvaninfo.com için hayırlanmış ve düzenlenmiştir…

 

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan