Alevi nefesleri ilmi ledünden günümüze kadarki devriyeyi, sırları anlatır.

Bu bilgiler bilimseldir. Bu kadim yolun ululuğu akıl ve ilim üzerine kurulmuş olmasından gelir.

Dünya kayıp iken bir yıldız doğdu
Yedi kanadına şemaler vurdu
Sağ ve solunda ay ve gün doğdu
Dünyaya şule verip ısıtmadı mı

İbdida bey dedi elifi yazdı
Anın üzerine kuranı düzdü
Fadime gubbede yıldızı süzdü
Gubbesi o zaman kurulmadı mı

Beş nesne üstüne bağlandı nurlar
Pençeyi vurunca göründü haller
O zaman sürüldü ürfanlar yollar
Oniki ruh urda bilimedi mi

On iki ruh getirdi Hızırın atın
Derya köpüğünden yarattı zatın
O zaman dere eddi ol yedi katın
Balığı deryaya kaçırmadı mı

Yetmişbin yıl dolandı kimse yok idi
Cihan ıssız dünya bütün su idi
Mehracın önünde gubbe göründü
Görünce feriştah sevinmedi mi

O zaman feriştah gubbeye kondu
Kırmızı nur anda sivalin sordu
Ak nur ol zamanda cavabın verdi
O zaman bu dünya kurulmadı mı

Söyler Sefil Ali’m gurüf bendesi
Horasandan gelir gülün goncası
Doksan bir evliyanın kadim hocası
Hünkar Hacı Bektaş Pir olmadı mı

Sefil Ali
kaynak: www.AleviTurkuleri.com

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan