Arguvan Belediyesi sorumluluğunda Arguvan Kaymakamlığının desteği Arguvan Vakıf ve Derneklerin maddi desteği ile oluşturdukları komisyonun çalışmaları ile 9 ay süren bir hazırlık çalışması sonucunda başarılı bir şekilde yapıldı. Yurt içinde,yurt dışında ses getirdi, amacına ulaştı.Bundan sonra her Arguvanlı ve Arguvanlı dostu festivalin devamı için çalışmalı, gerekli duyarlılığı ve fedakarlığı göstermelidir.

TÜRKÜ FESTİVALİ DÜŞÜNCESİ NASIL DOĞDU VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI NASIL YAPILDI

Yaklaşık 4-5 yıldır İstanbul’da bulunan Arguvan kurumları toplantılarında bu konu sürekli gündeme gelmekte ve konuşulmakta idi. Ancak kolay bir organizasyon değildi ve en önemlisi ekonomik olarak hazır değildik. Bu nedenle sürekli gündemi olan bu konuda en önemli adım 10.10.2002 tarihinde Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfının ev sahipliğini yaptığı Arguvan Belediye Başkanın da Katıldığı İstanbul Kadıköy Dila Otelindeki toplantıda atıldı.

Toplantının amacı, festival hazırlık komitesini oluşturmak ve amacını belirlemekti. Toplantı sonunda tüm derneklerin yanında geniş bir komite kuruldu ve festivalin sorumlusu Arguvan Belediyesi olması (yerel yönetim sorumluluğunda olması) kararlaştırıldı. İsim konusunda kesin bir karar alınmadı. Ancak Arguvan Kültür ve Sanat Festivali veya Arguvan Türkü Festivali ismi olması konusunda görüşler belirtildi. Oluşan komitede Sanatçılar,Vakıf ve Dernek Yöneticileri ve Arguvalıların yanında Arguvanlı dostları vardı. Festivalin geç kalınmış bir düşünce olduğu, festivalin Arguvan kültürüne ve gelişimine katkı sağlaması konusu yanında her yıl tekrarlanması görüşü ve içeriği hakkında düşünceler belirtildi. Toplantıyı takip eden süre içinde komisyona seçilenler arasında görev paylaşımı yapıldı ve komiteler çalışmaya başladı. Bu komite içinde aldığı görevin sorumluluğunun bilincinde, görevini en iyi şekilde yapanların yanında, görev alıp toplantılara katılmayan birçok arkadaşımız oldu. Buna rağmen komite çalışmalarını sürdürdü bazı toplantılara Arguvandan Belediye Başkanı ve Kaymakamda Katıldı Komite ve ilk ciddi sınavını 01.02.2003 tarihinde Çağlayan Salon Figaro da festivale destek gecesinde verdi. Maddi olarak beklenenin altında da olsa festivale hazırlıkta temel oluşturacak bir miktar paranın oluşması sağlandı ve bu bize güç verdi. Ancak geceden sonra komiteden bazı arkadaşlarımız çeşitli nedenlerden ayrıldılar. (Sema Şehnaz Yadigar- Mahmut Doğan-Doğan Çiftçi-Ali Çelik) gibi. Otel toplantısı sonucunda görev alıp ta görevini yapmayanlar ile komitede özverili çalışan bazı arkadaşlarımızın ayrılmaları nedeniyle yeniden bir komite oluşumuna gidildi. Yapılan toplantılar sonucunda 7 kişiden oluşan bir ana komite oluşturuldu. Bu komite gerekli hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra ilk olarak festivalin ismini netleştirdi. Bende dahil bu işin başından itibaren isim olarak Arguvan Türkü Festivali olmasını düşünenlerin isteği yerine getirilmiş oldu. (Özellikle komite üyesi olan ancak geceden sonra rahmetli olan Turan Özcan (dede) bu ismin olmasını istiyordu ve çok sevinmişti.) Komitemiz ismi netleştirdikten sonra bunu özellikle belirtmek istiyorum festivalin ismi yalnızca komitemiz belirlemiştir 15 günde bir yapılan çalışmaları Dernek ve vakıfların ve Arguvanlı gönüllülerin katıldığı toplantılarda onaya sunarak, kararları kesinleştirdi.festivalle ilgili gelişmeleri Ankara Arguvan Derneği ile Hasan Basri Kılıç ve Erhan Yılmaz Tarafından da takip ediliyordu.Ayrıca özellikle benim komitede olup gelişmelerden haberdar olmam neden ile festival bilgilerini www.eymirkoyu.com ınternet sitemizde de duyurmaya gayret ettim. 26.06.2003 tarihine kadar İstanbul da bu hazırlıklar devam etti. Ermişli Köyü İmam Cafer Etkinlikleri nedeni ile ben de dahil bazı arkadaşlar bir hafta erken Arguvan’a gittik. Ermişli Köyü Etkinliklerine de katıldık.

ARGUVAN’DA HAZIRLIKLAR

30.06.2003 tarihinde Arguvan da ilk toplantıyı Arguvan’a gelenler, komitede bulunan arkadaşlar ve yerel yönetimle kaymakamlıkta yaptık. Çok verimli bir toplantı olmasa da bazı eksikleri görmemize sebep oldu. Bu toplantılar festival başlayana kadar aralıklı olarak devam etti. Arguvan’da en önemli destek Kaymakam Özkan Demir, Jandarma Komutanı Yzb.Taner Yurtsever ve Emniyet Amiri Murat Oğuz’dan aldığımızı belirtmeden geçemeyeceğim. Gerçekten özverili ve gayretli çalışmaları bizlere güç verdi, destek oldu. Arguvan’da görev süreleri dolmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen festivalin yapılmasına çok büyük emekleri geçti. Hayatları boyunca başarılarının devamını diler, teşekkür ederim. Çok uyumlu bir çalışma yaptılar. Arguvan da tespitlerimizi yapmaya başladık ve ne yazık ki pek çok eksiklikle karşılaştık.Bu eksiklikleri telafi etmeye başladık. Ben dahil, Nimet Karabulut, Kamil Karabulut, Sadık Kayhan, Kamber Yıldırım,Zilşan Kiraz ,Yusuf Mola’nın erken Arguvan’a gelmesi iyi olmuştu. Malatya-Arguvan arasında hızlı bir trafik yaşadık. Öncelikle festival komitesi irtibat bürosu oluşturuldu. Sahne, ses düzeni, güneşlikler, tuvaletler, stand yerleri, yemek organizasyonu, dışarıdan gelecek yabancı misafirlerin konaklanması hazırlığı, afişler ve daha birçok hazırlığı son bir hafta içinde yaptık, festivale hazır hale geldik.Bu hazırlıklar sırasında hayatımın en büyük yorgunluklarından birisini yaşadığımı belirtmeden geçemeyeceğim. Tabi ki bu yorgunluğumu Eymir Köyü Kültür Evi temel atma töreninin festival programı dahilinde olması ikiye katladı. Arkadaşlarımda gerçekten çok yoruldu. Ancak bu tip organizasyonlarda İstanbul’dan bildiğim için birkaç kişi biraz fazla koşturmak zorunda kalabiliyor.

Yapılan festivalin ilk olması, bizlerinde ilk defa böylesi bir (özellikle İstanbul dışında) etkinlik yapması bazı eksikliklerin olmasına sebep olmuş olabilir.Ancak yine de başarılı bir organizasyon olduğuna inanıyorum.Bu tip festivallerin daha başarılı ve sürekliliği açısından yöre halkının, esnafın ve tüm Arguvanlıların bu işi festival başlamadan önce sahiplenmesi gerekmektedir.Arguvan Belediyesi bu festivalin resmi sorumlusu olmasına rağmen ve çok da iyi niyetli olmalarına rağmen maddi gücünün yeterli olmaması nedeni istenilen kadar aktif olamadı. Ancak Ellerinden geleni yaptılar bu yalnız belediye başkanı sayın Mehmet fidanın nın sorunu olmadığını, şahsi olarak düşünüyorum. Bana göre belediyenin imkanı ortada hangi belediye başkanı olursa olsun bu kadar imkanlarla belki biraz daha fazla belki de biraz daha az şeyler yapabilirdi. Bu nedenle özellikle Arguvan merkezlilerin bu işe sahiplenmeleri yöreye şaşı bakmamaları imkanları ölçüsünde sözle değil gerçek anlamda bir şeyler yapıp gelişmesine katkıda bulunmaları özellikle esnaflar tabi ki kendi çıkarlarını düşünecek ancak bir o kadar da Arguvan’ın çıkarlarını düşünmeleri gerekmekte inanıyorum ki böyle olursa köylerden de aynı desteği alacaklar bu festival de olduğu gibi .(Örnek vermek gerekirse Kamber Yıldırım ve Zilşan Kiraz’ın bizlerle birlikte Arguvan merkezli olarak yanımızda olması gayret göstermeleri çalışmalarımızda bize büyük destek vermiştir.) Aksi takdirde aynı sorunlar ileride yaşamaya devam edilecektir.Festival de önemli bir sorun yaşanmadı asayiş ve güvenlik anlamında da birkaç küçük şahsi kavgaların dışında herhangi bir önemli olay yaşanmadı.Bu da bizi sevindirdi.

FESTİVALE KATILAN SANATÇILARIMIZ

Festivale katılan hiç bir sanatçımız ve panelistlerimiz ücret almamıştır. Saz ekibi ücretli gelmiştir. Bu fedakarlıkları ve desteklerinden dolayı tüm sanatçılarımıza ve panelistlerimize teşekkür ederim.

Musa EROGLU (Hiçbir şekilde davet almadığı halde Arguvanlı bir tanıdığından duyup, birlikte gelerek festivale katılmıştır.)
Arif SAĞ
Belkıs AKKALE
Selahattin ALPAY
Erol KÖKER
Muharrem TEMİZ
Erhan YILMAZ
A.Abbas ARSLANTÜRK
Ebru Kayhan KILIÇ
Selma ÇİFÇİ
Adıgüzel GÖKSU
Turan YALÇINKAYA
Hurşit ARI
Abdullah BAKIŞ
Yılmaz KULAK
Fadime ERBEK
Zeynel ÜSTÜNER
HALK AŞIKLARI:Hüseyin Orhan,Cemal Erbek
ARGUVAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MİNİKLER KOROSU
SIĞIRCIUŞAĞI KÖYÜ DERNEĞİ HARMAN SEMAH EKİBİ
ŞOTİK KÖYÜ DERNEĞİ HALK OYUNU EKİBİ
(Nurettin GÜLEÇ programının iptal edilmesi komite üyesi arkadaşlarımı tabii ki beni de üzdü ancak yapılacak bir şey yoktu. İnşallah diğer festivallerde birlikte oluruz.)

PANELLER:

1-Demokratikleşme ve Çok Kültürlülük Paneli

Mahmut Özdemir’in yönettiği panele; Oral Çalışlar, Zeynep Oral, Hrant Dink katılmış ve faydalı bir panel olmuştur.

2-Arguvan Türküleri Paneli:

Gani PEKŞEN’in yönettiği ve panelist olarak katıldığı ayrıca Arif SaĞ, Hasan Basri KILIÇ, Hüseyin ŞAHİN, Süleyman ÖZEROL panelist olarak katıldılar. Yöremizin en önemli özelliği olan türkülerin tartışıldığı bu panel de, çok faydalı ve bilgilendirici olmuştur.

ŞEMSİ BELLİ ŞİİR YARIŞMASI:

Yöremizden yetişen çok değerli insanlarımız var. Bu tip festivallerde bunların adına bir şeyler yapılması gerekmekte idi ve ilk festivalde yöremizde yetişen rahmetli Şemsi Belli adına Şiir Yarışması düzenlendi. Yarışma ile ilgili yeterli başvuru olmaması bizi üzdü yaklaşık 20 kişi başvurmuştu ve oluşturulan profesyonel jüri başvurulardan yalnızca üçüncülük ödülüne layık gördüğü bir şiiri tespit etti ve ödül festival de verildi.Bu tip organizasyonlara daha katılımcı olmak gerekmekte olup bu konuda Şemsi Belli ailesine özellikle Orhan Belli’yi kutlarım. Şiir yarışmasının tüm masraflarını dağıtılan ödüller dahil kendileri üstlendi ve verilemeyen birinci ve ikinci ödüllerini gelecek yıl festivalde kullanmak üzere bankada bloke ettiler.

EYMİR KÖYÜ VE KIZIK KÖYÜ ETKİNLİKLERİ

Kızık köyüne kısa bir ziyaret yapıldı ve faydalı da oldu. Eymir köyün de Kültür Evi temeli atıldı. Törene katılanlara elma bahçesinde etli pilav, ayran ve karpuzdan oluşan yemek ikram edildi. Yaklaşık 2000 kişi yemek yedi festivale ayrı bir anlam kazandıran bu etkinliklerin her yıl farklı köylerde yapılması yöremizi tanıtmada ve köylerimizi tanıtmada faydalı olacaktır.

RESİM SERGİLERİ

Abdullah BULUT ve Didem ERBAŞ’ın açtığı resim sergileri festivale ayrı bir anlam katmış ve bir farklılık yaratmıştır..

STANDLAR

Arguvan’ın yeterli lokanta vb. ihtiyaçların karşılanması ayrıca yöremizi tanıtan eşyaların satılması dernek ve köylerimizin kendilerini tanıtmaları amacıyla olması gereken bölümdü. Gerekli duyuruları önceden yapmamıza rağmen yeterli başvuru yoktu. Ancak festivale bir gün kala ve festival günü talepler gelmeye başlandı. Bizler festivale hazırlık yapmış aylarca çalışmış ve ortaya çıkartmışız. İnsanlarda bu festival kapsamında açılan standlar da bir şeyler satıp para kazanacak, ancak buna karşı festivale hiçbir katkı sunmayacaklar. Bu benim açımdan ve komitemiz tarafından kabul edilir bir hareket değildi. Zaten stand yerleri festival komitesince ücretlendirilmişti. Ancak öyle bir durumla karşı karşıya geldik ki stand açanlar standlarını kurana kadar iyi niyetli her şeye tamam dediler, standı açıktan sonra vermeleri gereken ücreti vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki bu standlardan (iki veya üç stand hariç ) aynı tavrı sergilediler. Ancak buna müsaade etmedik ve etmemeliydik. Az da olsa bu insanlar festivale katkıda bulunmalıydılar, çünkü gerçekten kazandılar, akşamları yiyecek satan standların önünde kuyruklar meydana geliyordu. İkinci günün sonunda hepside bize teşekkür ettiler. Kazandıklarını söylediler ancak bizi çok yormuşlardı. Özellikle Arguvanlı olanların bu tip hareketleri özellikle beni üzmüştü. Bu nedenle stand konusunda gelecek yıllarda daha dikkatli ve seçici olunmalı.

FESTİVALİN BUNDAN SONRA DAHA SAĞLIKLI YAPILMASI İÇİN TAVSİYELERİM

1-Resmi sorumluluğu Arguvan Belediyesi olmasının devam ettirilmesi gerekir.

2-Festival hazırlıklarının hiç vakit geçirilmeden başlaması gerekir. 2004 yılı yerel seçimleri programı aksatmamalı. Hangi parti, hangi belediye başkanı seçilirse seçilsin her şeyin Arguvan için olduğunu bilerek hazırlıklar devam ettirilmeli.

3-Sponsorluk çalışmaları erkenden başlatılmalı, yapılan festivalin üzerini fazla soğutmamalı, bıraktığı güzel etkinin de yardımıyla daha verimli çalışma yapılabilir.

4-Özellikle alt yapı hazırlıkları öncelikle ve çok erkenden başlatılmalı ve gelecek yıllarda da kullanılacak şekilde festival alanı teknik ekipmanın tespiti temini , çevre düzenlemesi, ışıklandırma, tuvaletler vs. işler

5-2004 yılı festivali içinde tertip komitesi oluşturulmalı (gelecek yıllarda tamamen yerel yönetime bırakılmalı). Oluşturulacak komitelere ciddi ve bu işe zaman ayıracak kişilerden oluşmalı. Komitede İstanbul, Ankara, Malatya ve Arguvan’dan gönüllü insanlar olmalı.

6-Oluşturulacak komite ve yerel yönetim hiçbir detayı sonraya bırakmamalı, festival alanında hazırlıklar ses düzeni, tribün çevre düzenlemesi vs. en az iki veya üç gün önceden hazır hale getirilmeli ve festivale kadar korunmalı.

7-Program hazırlanırken gündüz sanatçı çıkartılmamalı en erken akşam 17 den sonra program başlatılmalı, ancak standlar devamlı açık olmalı paneller,tiyatro vb. etkinlikler yapılmalı, her yıl değişik birkaç köyde etkinlikler düzenlenmeli.Bu konuda köylerde üzerine düşen görevi yapmalı.

8-Arguvan’da önlemler özellikle yiyecek, içecek, lokantalarla ve taksilerle ilgili ciddi önlemler alınmalı mümkün olursa lokantalarda fiyat listeleri iki gün önceden asılmalı.

9-2004 festival komitesi ve yerel yönetim, 2003 festival düzenleme komitesinin bilgileri ve deneyiminden faydalanmalı.

5-6 TEMMUZ 2003 FESTİVAL DÜZENLEME ANA KOMİTE LİSTESİ:

Sadık KAYHAN – Nimet KARABULUT – Ersoy EREN – Zilşan KİRAZ – Latif ADIGÜZEL – Mustafa ÇIPLAK – Erol KÖKER

FESTİVAL DÜZENLEME KOMİTESİ

Arguvan Belediyesi ve Arguvan Kaymakamlığı, İstanbul’da bulunan Arguvan Vakıfları ve Dernekleri ile Ankara Arguvanlılar Derneği,

Gönüllü Arguvanlılar: Kamber YILDIRIM-Yusuf MOLA – Mahmut ÖZDEMİR – Erdoğan HALİLOĞLU – Kamil KARABULUT – Orhan BELLİ – Muharrem TEMİZ

2003 ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ SPONSORLARI

(FESTİVALE HAZIRLIK YEMEĞİ GELİRİ 13.680.000.000)
(DOĞAN HOLDİNG 5.000.000.000-TL)
(Mevlüt ASLANOĞLU 4.100.000.000-TL)
(Veli AĞBABA Ses Düzeni-Fayans –Kalebodur)
(Derviş ADIGÜZEL 1.000.000.000)
(ANKARA ARGUVANLILAR DERNEĞİ 1.000.000.000-TL)
(Süleyman KILIÇ Tüm Tanıtım Afişlerinin hazırlanması)
(KADIKÖY BELEDİYESİ Plaketlerin Yapımı)
(İbrahim ASLAN 500.000.000-TL)
(Abbas ÇAMUR 500.000.000-TL)
(Cemal CANPOLAT 500.000.000)
(VİP MALATYALILAR TURİZM 300.000.000 ve tüm malzemelerin ücretsiz taşınması)
(KENT MELAMİN Latif ADIGÜZEL Festival hatıra tabaklarının yapımı )
(KONAKBAŞI BOYA LTD. ŞTİ. Ali İhsan CÖMERT Arguvan’a binalara boya)
(MERBOLİN BOYA Arguvan’a kaldırım taşlarına boya)
(Mustafa Nadir ÇIPLAK Halı)
(Gazi DUVARCI süsleme, ışık)
(KAYHAN MATBAACILIK Ali Daşdöven festival program broşürlerinin basımı)
(Mustafa ÖZBAKIR Malatya’ya tanıtım için bez afişlerin hazırlanması)
(LC WAİKİKİ festival hatıra tişörtlerinin yapımı) KAVUKLAR PETROL Sahne alanı betonunun temini)
(ARGUVANLI BİR GURUP ESNAF protokol yemek masrafı)
(MALATYA BELEDİYESİ VE ÇEVRE BELEDİYELER: Malatya ve Arguvan arası otobüs temini.)

Festival hakkında yukarıda belirttiğim detaylar belki ileride yapılacak festivallere faydalı olabilir düşüncesi ile yazdım. Ancak özellikle belirtmek isterim ki festivalin hazırlık aşamasında ve festivalde birilerimiz üzüldü, yoruldu, kırıldı, yanlış anlaşıldı. Festivale gelmedi ancak şu gerçeğin farkında olan dostlarımızın çok olması beni gerçekten gelecek için ümitlendirdi. Bu da şudur ki her şeyin ARGUVAN İÇİN YAPILDIĞI gerçeğini anlamaktı. Hiç kimsenin şahsi bir çıkarı yoktu, olamazdı da. Olsaydı festival bu kadar güzel olamazdı. Bunlar gerçekler ancak bu gerçeklere inanmayan aramızda birileri olacak bunlar da zamanla bu işlerin içine girdikleri veya bir kenarından tuttukları zaman bunun böyle olduğunu anlayacaklardır

Yapılan festival için en kısa zamanda maddi imkansızlıklardan dolayı çıkmayan Arguvan Olgusu festival özel sayısı olarak çıkması temennisiyle, festivale emeği geçenlere ve destek verenlere bir Arguvanlı olarak teşekkür Ederim. 19.07.2003

Ersoy EREN
kaynak: eymir.com

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan