Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş nazlı yar yardıma gidek
Dedimki sevdiğim benim olursan
Dediki sevdiğim barabar gidek

Başına bağlamış oyalı yazma
Yazmanın etrafı gülünen dizme
Mevlayı seversen elinen gezme
Elinen gezersen ar gelir bana

Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibine karanfil ekme
Mevlayı seversen hışmınan bakma
Hışmınan bakarsan zor gelir bana

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.362)
(Ali Kızıltuğ derleyen bilgisiyle)

Karşıki tarlanın ekini seyrek
Yorulmuş sevdiğim yardıma gidek
Dedim ki sevdiğim benim olursa
Dedi ki sevdiğim barabar gidek

Yüce dağ başında bir kuru dikme
Dikmenin dibinde karanfil ekme
Gurban olam dilber hışmınan bakma
Hışmınan bakarsan ar gelir bana

Ali Kızıltuğ
Kangal

Uzunhava. Sivas, Kangal’a aittir. Ali Kızıltuğ tarafından derlenmiştir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan