Kırat bu dağları aşmalı bugün
Dostun ellerine (ömrüm) düşmeli bugün
Varm dost eline bir sual edem
Yarinen devranım sohbetim bugün
Nenni nenni nenni gül nenni nenni

Açılsın laleler açılsın güller
Güllerin dalında (ömrüm) ötsün bülbüller
Hele nenni nenni de nenni dost nenni
Nenni nenni nenni gül nenni nenni

Şu gurbeti icad eden onmasın
Ay doğsun üstüne (ömrüm) güneş doğmasın
Vursun felek sillesini kalkmasın
Hele nenni nenni de nenni dur nenni

(Geçiş)
Aç kolların semah eyle
Dem-i devrana dönsün
Gülüm nenni nenni de nenni
Hele nenni de dur eylen

Gahi bülbül gahi güller
Ağladıkça verem eder
Ben bülbülüm aşk deseler
Dem-i devran kılar öter
Hele nenni nenni de nenni

Dost can yoldan dur
Ayrılanlar eğlen dur
Eğlen dur dinlen dur
Aç kolların iki taraf ırgalan
Gülüm nenni nenni de nenni
Canım nenni nenni de nenni

Ahuzar elinden coş eden dilber
Her gelip geçtiğin yollar ağlasın
Demedim mi fani dünya güldürmez
Aşık olan demi devran eylesin
Herdem canan aşkına hu hu
Gönül gamlı fendli dünyanın hali
Göster yollarımı Bektaşı Veli
Felek nenni nenni nenni dost nenni
Demedim mi fani dünya baki olmaz

Eğer yolcuyusan yollarda durma
Felek döndüyse yaptığına aldanma
Kim gülmüş dünyada kaygı olsun feleğe
Çok yansın ağlasın hem candan dilber
Hele nenni nenni nenni dost nenni
Gurban nenni nenni nenni de dur eylen
Eylen dur dinlen dur

Ali Kızıltuğ
Divriği

Semah. 10.03.1975 tarihinde İstanbul Radyosu THM Şube Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1460

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan