Şu zalim gurbet çıktı çıkalı
Sulu tarla ile bahçe perişan
Gelin oğlum da neler gediyor
Oğlu memur olmuş baba perişan

Çektiğim çileler de haddini aştı
Köyüm viran olmuş görenler şaştı
Goyunu guzuyu da bırakan kaçtı
Garı hanım oldu ama anam perişan

Sana ne diyeyim yavrum gurbette evin
Söyletme Ali’yi yara çok derin
İneğin göğsünü kör etti gelin
Acından öliyi dana perişan

Naylon çıkınca kayıp oldu dolaklar
Kara günde nice oluyı ki sabahlar
Harab olmuş altlı üstlü gonaklar
Baykuşun sesinden köyler perişan

Gecegondu yapan da silaya düşman
Gendi efendi olmuş garı çok şişman
Gayrı bundan sonra hiç beni sorman
Aşıklardan dertli Ali perişan

Ali Kızıltuğ
Sivas

Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek, Ötüken Neşriyat A.Ş. Basımevi, Yayın Numarası: 91, Kültür Serisi: 7, 1975 (İkinci Basım), sayfa 249-250

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan