Çoktan beri hasiretin çekerim
Gönül arzumanım sen sefa geldin
İkrarına hep giriftar olduğum
Ahdinde peymanım sen sefa geldin

Bir saat miktarı durdun oturdun
Selam verdin cana hayat getirdin
*Yüzün basa gadem kerem getirdin
(*Yüzünü yere koyarak)
(*Açıklama: Prof. Dr. İlhan Bağgöz)
Gönlümün sultanı sen sefa geldin

Mevlam her kuluna ehtaç etmesin
Kendinden gayrıya muhtaç etmesin
Lokman da derdime ilaç etmesin
Derdimin dermanı sen sefa geldin

Aşık Veysel
Şarkışla

İkrar, kabül etme; Giriftar, tutkun, tutulmuş; Peyman, and; Ehtaç, gereksinimi olan anlamlarına gelmektedir. Sivas, Şarkışla, Emlek Bölgesi’ne aittir. TRT Müzik Dairesi THM Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Rept. No: 4283

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan