Dedim dilber didelerin ıslanmış
Dedi çok ağladım sel yarasıdır
Dedim dilber yanakların dişlenmiş
Dedi zülüf değdi tel yarasıdır

Dedim dilber yanakların al olmuş
Dedi bugün bana başka hal olmuş
Dedim dilber yanakların gül olmuş
Dedi çiçek soktum gül yarasıdır

Dedim Emrah aklım başımdan aldın
Dedi bu cihanda beni mi buldun
Dedim dilber niçin sarardın soldun
Dedi çekticeğim dil yarasıdır

Aşık Veysel
Şarkışla

Aşık Veysel kaynaklı bu türkü Erzurumlu Emrah’a aittir. Türkü, TRT Repertuarında 568 No ile kayıtlıdır ve bu haliyle yer almaktadır. Kaynağındaki sözler farklıdır. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Bu türkü ayrıca, aynı sözlerle Yusuf Ziya Demirci tarafından 1936 yılında derlenmiştir. Anadolu Köylerinin Türküleri, Yusuf Ziya Demirci, İstanbul, 1936

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan