Ekini biçer oldum
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Desteyi seçer oldum
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Yar derdine düşeli
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Dağlara göçer oldum
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)

Ekin ektim ot bitti
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Dalında bülbül öttü
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Bülbül ötmez olaydı
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Yarim elimden gitti
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)

(Saz üstüne söylenecek 1.serbest sözler)
Alalım
Alalım
Allan
Ballan
Sallan
Alda gel
Çalda gel
Hop

Eğilin ağ mayalar
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Öğnüyü boyamalar
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Eğilin ekin biçek
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)
Biz ırgattan sayarlar
(hey laleler laleler yar kapıda döneler)

(Saz üstüne söylenecek 2.serbest sözler)
Gidelim
Gidelim
Nereye
Ağ dağa
Ağ dağ uzun
Ağ kız bizim
Hop

Aşık Veysel
Şarkışla

İkinci güftenin bitiminden sonra devam eden saz bölümüne paralel işaretli süreler içinde görevlilerin konuşma diliyle sorulu cevaplı söyleyecekleri sözler (melodiyle ilişkileri yoktur) Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1020

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan