(medet ya Rab medet ey)

Etmeyip Hakk’tan haya Şah-ı Peygamber’den serm-ser
Kufiyan-ı bi-vefalar nasıl ahd etmiş meğer
(aman ya Rab) Kurret’ül ayn-ı Resulu eylediler derbeder
(ah aman) Var ise gel hatırım Şah-ı Resulullah meğer

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber

(aman ya Rab) Kırdılar mı ol Muhammed Mustafa’nın dalını
Kestiler mi Şah Ali el Murteza’nın evladını
Hiç soran var mı yetimanın tedebbirel halini
(ah aman) Eyle tahkik hanedan-ı Mustafa’nın halini

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber

(ya Rab) Hazret-i Abbas şehid oldu mu eyle cüst ü cu
Kavm-i Süfyan haymegah-ı şaha etti mi gülu
Zaptına almış mıdır Bahr-i Fırat’ı ol adu
(ah aman) Verdiler mi vakit imana acep bir katre su

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali’den bir haber

Aşık Veysel
Şarkışla

Sivas, Şarkışla’ya aittir. Edip Harabi’ye ait olan bu mersiyenin orijinali, arşivde “Kerbela Mersiyesi 1” ismiyle bulunmaktadır. Aşık Veysel’in yöresel söyleyişi metne dahil edilmemiştir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan