Yastadır ey deli gönül yastadır
Gelir diye kulaklarım sestedir
Yağmur yağar zülüflerin ıslatır
Var git duman şu yaylanın üstünden

Duman senin çürük işin bitmez mi
Poyraz vurup bir tarafa gitmez mi
Benim eski derdim bana yetmez mi
Var git duman şu yaylanın üstünden

Duman senin pare pare karın var
Şu benim gönlümde ah u zarım var
Benim o yaylada nazlı yarim var
Var git duman şu yaylanın üstünden

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996)
(Muzaffer Sarısözen derleyen bilgisiyle)

Yastadır ey deli gönül yastadır
Gelir deyi kulaklarım sestedir
Gel yarim gel civanım gel gel
Yağmur yağar zülüflerin ıslanır
Var git duman şu yaylanın üstünden
Gel yarim gel civanım gel gel

Duman senin çürük işin bitmez mi
Poyraz vurup bir tarafa gitmez mi
Gel yarim gel civanım gel gel
Benim eski derdim bana yetmez mi
Var git duman şu yaylanın üstünden
Gel yarim gel civanım gel gel

Duman senin pare pare karın var
Şu benim gönlümde ahüzarım var
Gel yarim gel civanım gel gel
Benim o yaylada nazlı yarim var
Var git duman şu yaylanın üstünden
Gel yarim gel civanım gel gel

Aşık Veysel
Şarkışla

Uzunhava. Bazı kaynaklarda yöre olarak Erzincan, kaynak kişi olarak Ali Ekber Çiçek verilmektedir. Ali Ekber Çiçek tarafından derlenmiştir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan