Aşağıdan gelir bir kanlı melek
Yolumu yolsuza dönderdi felek
Bu yolun yolcusu olmak mı gerek

Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma

Orucu tuttum da bayram etmedim
Emrinizden başka bir iş tutmadım
Gelin oldum bu murada yetmedim

Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma

Babam senden çok mu aldı malını *
Söyleyin de geri versin malını
Mal için de öldürmezler gelini

Kıyma zalım kıyma canıma kıyma
Aldanıp feleğin sözüne uyma

Fahri Kayahan
Malatya

Gelin olduğu gece kocası tarafından öldürülen gelinin ağıtıdır. (*) Kız babalarının güveyden aldıkları “başlık” para ve benzeri değerler. Evlerinin Önü – Cahit Öztelli, s.440

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan