Aciz kaldım şu gönlümün elinden
Benim gitmediğim yollarım kaldı
Cevr idi ki yüz döndürüp serime
Başıma gelmedik hallar mi kaldı

Taşkın sular gibi akıp çağlarım
Didarın görüben gönül eğlerim
Dünyaya geleli her dem ağlarım
Çeşmim karışmadık seller mi kaldı

Alları çıkarıp karalar geyip
Sen varıp eller sözüne uyup
Bir gün ben kendime kıyarım deyip
Urgan atmadığım dallar mı kaldı

Karac’oğlan eydür dost bizim iller
Biter menevşesi (benefşesi) dermeli güller
Dinledim hep bizi söyleşir eller
Benim düşmediğim diller mi kaldı

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.73-74

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan