Akça kızlar göç eyledi yurdundan
Koç yiğitler deli oldu derdinden
Gün öğle sonu da belin ardından
Saydım altı güzel indi pınara

Üçü uzun boylu kaşların süzer
Üçü orta boylu zülfünü düzer
Sandım akça ceran çöllerde gezer
San kınalı keklik indi pınara

El atıp dericek Hatçe’nin gülü
Can için sarıcak Ayşe’nin beli
İkisi hampalı bir de döndeli
Emine’m çok içti kandı pınara

Karac’oğlan bunu böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Kızlar gitti diye pınar ağladı
Acışdım yüreğim yandı pınara

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.61

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan