Al önlüklü mavi yazma
Gey karşımda salın dilber
Yalın ayak yere basma
Geyin altın nalın dilber

Bir yar sevdim gücüm yetmez
Gönül düşkün terk edemez
Havalanmış elim yetmez
Göğe çıkmış dalın dilber

Kirpi(ği)n oktur kaşların yay
Dişlerin inci yüzün ay
Ben söyleyim sen bir bir say
Hak artırsın malın dilber

Karac’oğlan derdim çoktur
Kaşlar kara bakış oktur
Bir misli menendi yoktur
Nice senin halin dilber

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.323

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan