Ala gözlerini sevdiğim dilber
İbrişim atkının telinden misin
Kadir Mevla’m seni öğmüş yaratmış
Cennet-i alanın nurundan mısın

Hublar gibi gözlerini süzersin
Siyah zülfü ak gerdana düzersin
Kargı kamış gibi durmaz uzarsın
Cennetin selvinden dalından mısın

Görenin aklını ediyor talan
Hatıp dilim daim okuyor Kur’an
Seni hub yaratmış Hazret-i Mennan
Yusuf-i Kenan’ın belinden misin

Melül mahzun dört yanına bakarsın
Nice canlar ataşına yakarsın
Yel estikçe burcu burcu kokarsın
Yaz bahar ayının gülünden misin

Karac’oğlan derdim artar gün günü
Şu dünyada bulamadım dengimi
İçerimden hiç çıkmıyor yangını
Yoğısa cehennem narından mısın

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.178

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan