Ala gözlü benli dilber
Düşüp sevdana yanayım
Zülfüne bir dokunayım
Garbtan eser yel et beni

Sakla beni bucağında
Can vereyim kucağında
Odun olam ocağında
Yak od’una kül et beni

Karac’oğlan der neyleyim
Güzel sinende yaylayım
Her hizmetin ben eyleyim
Divanına kul et beni

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.293

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan