Aladır gözü de karadır kaşı
Ayın on dördü gibi parlıyor döşü
Dünyayı gezersen bulunmaz eşi
Bağdat’ta Basra’da birdir bu gelin

Hiç hata yok şu kara taşta
Güzelin sevdası kaynıyor başta
Garp Tarabulus’ta koca Maraş’ta
İreyhanlı içinde birdir bu gelin

Bir gelin kurban olsa diline
Tarabulus sarardın ince beline
Varsam senin Gürcüş denir eline
Acem pınarında birdir bu gelin

Ağzı şeker dili nebi balıdır
Ah ettikçe yürekleri eritir
Bir katar içinde de bu bir tülüdür
Uzunhan şanı içinde birdir bu gelin

Annacım da avaz eder saz ile
Kılıç vurur kanlar döker göz ile
İki bir daha da beş yüz kız ile
Tartsanız da ağır gelir bu gelin

Karac’oğlan der de fanidir fani
Sıtmalar tutmuş da karadır kanı
Rabbın eşine düşürmemiş seni
Büsbütün dünyayı değer bu gelin

Karacaoğlan

Çukurova yöresine ait olan bu türkü Yaşar Kemal tarafından derlenmiştir. Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 43

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan