Alınca vatanım gelince yurdum
Vardım vatanı Bursa’da buldum
Güzeli çok diye eğlendim kaldım
Eli burcu burcu kokar Bursa’nın

İşte geldim pınarının başına
Nurlar yağmış toprağına taşına
Kandillerin yanar da Ulucami başında
Altın şadırvanda gülü kokar Bursa’nın

Yavru şahin sarp kayada oturur
Gelene gidene sohbet yetirir
Cenneti aladan çiçek getirir
Gülü burcu burcu kokar Bursa’nın

Yavru şahin sarp kayada solakta
Altın küpe mendüş döğer kulakta
Yerde insanoğlu gökte melek de
Yedi benli güzeli var Bursa’nın

Bağına da Karac’oğlan bağına
Seyir ettim kız göğsünün ağına
Arkasını vermiş Keşişdağı’na
Ağustosta karı var Bursa’nın

Karacaoğlan

Çukurova yöresine ait olan bu eser Yaşar Kemal tarafından derlenmiştir. Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 28

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan