Annacımdan gelen güzel
Eğri bağlar başlarını
Küstünse gel barışalım
Sil gözünün yaşlarını

Evlerinin önü kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Çok küçücüksün daha büyü
Hesap ettim yaşlarını

Kara çalıda gül bitmez
Karga bülbül olup ötmez
Gündüz hayalimden gitmez
Girer gece düşlerime

Karac’oğlan işlerini
Bağışlarım suçlarını
Kız gezecek yollarını
Ayıklarım taşlarını

Karacaoğlan

Musa Eroğlu tarafından bestelendi. Musa Eroğlu üçüncü dörtlüğü okumayıp onun yerine ikinci dörtlüğü bağlantı olarak dörtlük sonlarında yineliyor. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.283-284

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan