Annacımdan gelen maya
Cemalin benzettim aya
Ağ topuğa sırma saya
Döker gider peşlerine

Her çalıda güller bitmez
Bitse bile ışkın atmaz
Gündüz hayalimden gitmez
Gece gördüm düşlerine

Evlerinin önü kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Küçücüksün tezce büyü
Hesap ettim yaşlarına

Bele Karac’oğlan bele
Bülbül konar daldan dala
Geleceğin bilsem yola
Ağıtlardım taşlarına

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.406

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan