Arzumanım kaldı şol kara taşta
Güzelin sevdası dönüyor başta
Tunus Tarabulus koca Maraş’ta
Reyhanın içinde birdir bu gelin

Bülbül gibi avaz eder saz ile
Kılıç sürür kanlar döker göz ile
İki bin gelin de dört yüz kız ile
Tartsalar da ağır gelir bu gelin

Bin gelin de kurban olsun diline
Tarabulus kuşanmış ince beline
Varın bakın Gürcistan’ın eline
Acem Buharada birdir bu gelin

Bülbül gibi ne salınırsın
Karşında ciğerlerim bölük bölük bölünür
Ahir zaman ahirete gelinir
Urum Şam içinde birdir bu gelin

Karac’oğlan der de fanidir fani
Dünyaya dağılmış şöhreti şanı
Eşine düşürmemiş rabbın seni
Büsbütün dünyaya değer bu gelin

Karacaoğlan

Çukurova yöresine ait olan bu eser Yaşar Kemal tarafından derlenmiştir. Bu koşmayı Aşık Ali’ye mal edenler de vardır. Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 27

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan