Kalk gidelim atım harap haneden
Kısmetimiz versin Mavlam yaradan
Eğri Kol’a varam yedirem atım
Gece Eğri Kol’da yatalım atım

Atıma bineyim edeyim sökün
Sağına soluna hamayil takın
Ağyar ırak derler Kefendiz yakın
Gece Eğri Kol’da yatalım atım

At ile Kırım’ı aşdıktan geri
Dizgini boynuna düştükten geri
Ak Su’yun köprüsün geçtikten geri
Bu gece Maraş’ta yatalım atım

Maraş’tan ötesi uzak bir yoldur
Tatar Deresi’nde dizginin kaldır
Öğle namazını Göğsün’de kıldır
Bu gece Göğsün’de yatalım atım

Eyi derler Elbistan’ın ovasın
Yaz getirir ılık ılık havasın
Koca Binboğa’da şahin yuvasın
Gece Binboğa’da yatalım atım

Atım Öğrek’te dokudam çulunu
Üç güzele ördüreyim palanı
Som gümüşten döktüreyim nalını
Bu gece Öğrek’te yatalım atım

Karac’oğlan der ki yarin yar ise
Ağyar ile muhabbeti yoğ ise
Atım sende küheylanlık var ise
Gece yar koynunda yatalım atım

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.132-133

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan