Aydın kazasında Turgut ilinden
Aradım evlerin buldum gezerek
Sırma karıştırmış sünbül saçına
Döküp gider dal boyuna düzerek

Hezeli de deli gönlüm hezeli
Güz gelince dağlar döker gazeli
Küçücükten sevdiceğim güzeli
Aradım evlerin buldum gezerek

Dağlarım dağlarım meskenim dağlar
Divane gönlümü ya kimler eğler
Oturmuş karşıma naz ile söyler
Ak göğsünün düğmelerin çözerek

Mestenedir Karac’oğlan mestene
Güzel olan gül gönderir dostuna
Yatır beni kız dizinin üstüne
Nenni eyle kaşın gözün süzerek

***

Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri,
Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 47’de Yaşar Kemal
derleyen, Çukurova yöre bilgisiyle eser şu
şekilde aktarılmaktadır

Aydın kazasından Turgut elinden
Aradım evlerin’ buldum gezerek
Sırma ile ördürmüş sümbül saçını
Aşıp giden dal boynuna dizerek

Hazeli de deli gönül hazeli
Güz gelince dağlar döker gazeli
Küçücükten aradığım güzeli
Aradım evlerin’ buldum gezerek

Atam dedem yurdu meskenim dağlar
Gariptir gönlüm vay kimler eğler
Oturmuş karşımda naz ile söyler
Kaşı ile gözlerini süzerek

Mestine de deli gönül mestine
Yari olan gül gönderir dostuna
Al başını ko dizimin üstüne
Ağ göğsünün düğmelerin’ çözerek

Karac’oğlan der ki tatlıdır huyu
Usuldur boyu da incedir beli
Eğildi pınardan doldurdu suyu
Aşıp gider ceren gibi tozarak

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.115-116

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan