Başı pare pare dumanlı dağlar
Bağlama yolumu atım eşkindir
Söylemem o yare dokunur bana
Yüksek pare pare gönlüm coşkundur

Getirin atımı binem Aşkar’a
Alem bilir sevdiğim aşikare
Dellallar çağırtsam günde beş kere
Satılmaz kumaşım gözden düşkündür

Ördeksiz göllerin avın avlama
Vefasız dilbere meyil bağlama
Ben yolcuyum beni yolda eğleme
Ver bana bir öğüt aklım şaşkındır

Ak sevay geyinmiş boylu boyunca
İliklemiş düğmesini geyince
Sevdim ama saramadım doyunca
On çün geldim gönlüm yare küskündür

Atıma binip gideyim mazamaz
Her yiğit sevdiği-nen gezemez
Sıfat kocar ama gönül kocamaz
Şimdi gönlüm bir yosmaya vurgundur

Karac’oğlan der ki ben de yanarım
Yar yitirdim yana yana ararım
Üç güne koydumdu kavl-ü kararım
Bugün yardan ayrılalı beş gündür

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.242-243

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan