Bir adam hasmını utandıramaz
Elde külliyetli var olmayınca
Pervane şem’ini uyandıramaz
Başta sevda kalbte nar olmayınca

Nice mertler durur mert ülkesinde
Adam heveslenir eğlenmesinde
Diyar-ı gurbetin çar köşesinde
Eğleşilmez kisb-ü kar olmayınca

Karac’oğlan der ki sözün bilmişi
Tedbirle görülür dünyanın işi
Ne etsin neylesin alemde kişi
Felek Mustafa’ya yar olmayınca

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.51

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan