Bir çift bülbül geldi kondu çimene
Başı yeşil ayakları kırmızı
Bal akıyor lisanından lebinden
Al yanaklar alma gibi kırmızı

Benim yarim hem sultandır kamerdir
Tatlı canım o güzele kurbandır
İnci değil sedef değil mercandır
Ak kolunda kol bağısı kırmızı

Bahçemize üç gül diktim biterse
Şakıyıp dalında bülbül öterse
Benim vadem senden evvel yeterse
Mezarıma çift taş dikin kırmızı

Üç yıl oldu şu dağları aşalı
Beş yıl oldu kız sevdana düşeli
Kalk gidelim bizim oda döşeli
Döşemesi baştan başa kırmızı

Karac’oğlan der ki otur yanıma
Sana gelen kada tatlı canıma
Beni öldür bas ellerin kanıma
Desinler ki on parmağı kırmızı

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.111-112

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan